20 października 2017 roku na Wydziale Mechanicznym odbył się zjazd absolwentów rocznika 1969-1974, którzy ukończyli Wydział Mechaniczny Technologiczny jesienią 43 lata temu. W uroczystym spotkaniu w sali rady wydziału wzięło udział 40-tu Koleżanek i Kolegów. Gośćmi tej części uroczystości byli: prodziekan WM dr hab. Paweł Śliwiński, dyrektor administracyjny inż. Wojciech Połubok i wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej mgr inż. Krzysztof Dolny. Uczestnicy zjazdu wspominali okres studiów, ale przede wszystkim dzielili się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami z własnej pracy zawodowej i osobistymi planami na najbliższą przyszłość. Nie mogło zabraknąć też uroczystego odśpiewania „Hymnu Technologów” i zbiorowego zdjęcia na schodach. Z dużym zaciekawieniem i podziwem zwiedzano wybrane laboratoria wydziału po modernizacji oraz dziedzińce w Gmachu Głównym, czytelnię biblioteki i Salę Senatu. Na drugą część zjazdu do DW Rzemieślnik, mniej oficjalną, udano się „kultowym” Ikarusem. Zabawa w „klimatach kaszubskich” i ciekawe indywidualne rozmowy trwały do późnych godzin nocnych. Nad całością przygotowań czuwał kolega Henryk Biegalski, a nad częścią oficjalną Adam Barylski. Było to bardzo udane i jak zawsze nieco sentymentalne spotkanie, które chcemy powtórzyć już za dwa lata na 50. rocznicę rozpoczęcia studiów i 45- lecie ich ukończenia.

 

Adam Barylski

Zdjęcia: Marek Zmysłowski