W dniu 09.09.2017 roku odbył się Zjazd Absolwentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Gdańskiej, rocznik 1970-1975. Uczestników Zjazdu w imieniu Rektora Politechniki Gdańskiej przywitał Prorektor ds. organizacji prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG, natomiast w imieniu Dziekana Wydziału Mechanicznego PG przywitali Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki dr hab. inż. Paweł Śliwiński i Dyrektor Administracyjny WM PG inż. Wojciech Połubok. W ramach wizyty Absolwenci zwiedzili między innymi Centrum Nanotechnologii B, gdzie zapoznali się z najnowszą aparaturą oraz sprzętem pozyskanym przez Wydział Mechaniczny w ramach projektów unijnych. Pracownicy Wydziału dr inż. Grzegorz Gajowiec i mgr inż. Jan Stryjewski odpowiedzieli na szereg pytań ze strony absolwentów. Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się Laboratoria Wydziału Mechanicznego, a w szczególności nowopowstałe Laboratorium Obrabiarek i Procesów Technologicznych, o którym ciekawie i wyczerpująco opowiedział mgr inż. Sławomir Klimkiewicz. Spotkanie zakończyło się pamiątkową sesją zdjęciową przed budynkiem Wydziału Mechanicznego, po czym uczestnicy udali się na symboliczną lampkę wina oraz uroczysty obiad do Restauracji Kwadratowa.