Oferta usług

Zespół Zarządzania Jakością i Metrologii jest kontynuatorem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Metrologii i Inżynierii Jakości kierowanym przez prof. dr hab. inż. Romualda Kolmana. Zespół Zarządzania Jakością i Metrologii prowadzi obecnie badania naukowe związane z zarządzaniem jakością, pomiarami wielkości, geometrii i powierzchni przedmiotów. Do badań o charakterze podstawowym należą pomiary stykowe powierzchni i ich analizy w ujęciu statystycznym, normatywnym i widmowym nierówności profili, dekompozycje pasmowe składowych falistości i chropowatości powierzchni. W ujęciu praktycznym prowadzone są prace diagnostyczne oddziaływań układu obróbkowego oparte na identyfikowaniu zakłóceń nierówności powierzchni. Wykonywane są projekty z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik modelowania i symulacji komputerowej dla potrzeb projektowania i analizy systemów produkcyjnych z uwzględnieniem LeanSixSigma. Prowadzone są prace związane z pomiarem cech geometrycznych wyrobów zgodnie z najnowszymi normami, z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej. W badaniach statutowych realizowane są bezstykowe pomiary powierzchni z zastosowaniem różnych przetworników laserowych i doskonaleniem tych układów oraz badania wpływu parametrów obróbkowych na strukturę geometryczną powierzchni w stanie utwardzonym.

 

Skład osobowy Zespołu:

dr hab. inż. Adam Boryczko, prof. nadzw. PG

(aboryczk@pg.edu.pl, +58 347 14 78, p. 232 Gmach WM)

Zagadnienia związane z zastosowaniem bezstykowych przetworników wielkości mechanicznych na wielkości elektryczne dla potrzeb pomiarowych, bezstykowymi pomiarami profilu nierówności powierzchni, wyznaczania charakterystyk dynamicznych pomiarów wielkości mechanicznych oraz analizy częstotliwościowej sygnałów okresowych na przykładach profili struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów.

dr inż. Michał Dobrzyński

(mdobrzyn@pg.edu.pl, +58 347 15 53, p. 223 Gmach WM)

Zagadnienia związane z modelowaniem i symulacją procesów i systemów produkcyjnych, zarządzaniem narzędziami i pomocami warsztatowymi, obróbką skrawaniem oraz zaawansowaną techniką pomiarową: współrzędnościową techniką pomiarową i oceną stanu powierzchni.

dr inż. Piotr Waszczur

(waszczur@pg.edu.pl, +58 347 15 53, p. 223 Gmach WM)

Zagadnienia związane z problemami pomiarów długości i kąta, pomiarami bezstykowymi w tym optycznymi metodami, analizą systemów pomiarowych, niepewnością pomiarów oraz doboru parametrów procesu, statystyczną kontrolą procesów, karty kontrolne, zdolność jakościowa procesu.