• N N512 317838 (własny); Modelowanie fizyczne i numeryczne spalania paliw gazowych wysoko- i niskokalorycznych w warunkach technologii HiTAC; 07.05.2010–06.05.2013; kierownik: Jan Stąsiek/MNiSW; 330 tys. PLN

  • 4574/B/T02/2011/40 (własny); Modelowanie skuteczności efuzyjnego chłodzenia wieńca łopatkowego turbin gazowych przy różnych konfiguracjach wydmuchu i ustawienia łopatek; 13.05.2011–12.05.2014; kierownik: Jan Stąsiek; finansowanie: NCN w Krakowie; 440,5 tys. PLN