• Termografia ciekłokrystaliczna w zastosowaniach technicznych i biomedycznych
  • Wysokotemperaturowe technologie konwersji energii (HTAC/HTAG)
  • Proekologiczne wykorzystanie pierwotnych i odnawialnych źródeł energii
  • Odzysk ciepła w systemach chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji
  • Nowe czynniki niskowrzące w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła
  • Wysokosprawne wymienniki do odzysku ciepła i akumulatory ciepła