• Zgłoszenie patentowe P. 402433 z 14.01.2013; Parownik z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi; twórcy: Dariusz Mikielewicz, Paweł Szymański; zgłaszający: PG

  • Zgłoszenie patentowe P. 405713 z 21.10.2013; Układ do odśnieżania i oczyszczania płaskiego kolektora słonecznego i ogniwa fotowoltaicznego; twórcy: Jan Wajs, Tomasz Górski; zgłaszający: PG

  • Zgłoszenie patentowe P. 403410 z 02.04.2013; Płytowy wymiennik ciepła z powierzchniami szkiełkowymi płyt wymiennika ciepła; twórcy: Jan Wajs, Dariusz Mikielewicz, Tomasz Muszyński; zgłaszający: IMP PAN

  • Zgłoszenie patentowe P. 403625 z 22.04.2013; Sposób i obieg ORC dogrzewany parą do efektywnego wykorzystania ciepła odpadowego z bloku energetycznego; twórcy: Dariusz Mikielewicz, Jarosław Mikielewicz, Jan Wajs; zgłaszający: IMP PAN

  • Zgłoszenie patentowe P. 404601 z 08.07.2013; Strugowy wymiennik ciepła o budowie cylindrycznej, przeznaczony zarówno do zastosowań ogólnych, jak i odzysku energii cieplnej z niskotemperaturowych źródeł odpadowych; twórcy:Jan Wajs, Dariusz Mikielewicz, Elżbieta Fornalik-Wajs; zgłaszający: IMP PAN

  • Zgłoszenie patentowe EP.15461514 z 11.03.2015 (Europejski Urząd Patentowy); Wymiennik ciepła oraz sposób przekazywania ciepła (Heat exchanger and a method for transferring heat); twórcy: Jan Wajs, Dariusz Mikielewicz, Michał Bajor, Elżbieta Fornalik-Wajs; WM PG

  • Zgłoszenie patentowe P.409888 z 22.10.2014 (EP.15460067 z 10.09.2015 Europejski Urząd Patentowy); Sposób suszenia drewna w komorze suszarniczej; twórcy: Jacek Barański, Maciej Wierzbowski, Kazimierz Orłowski; WM PG (zgłosz. KEiAP/KTMiAP)

  • Zgłoszenie patentowe P. 414652 z 01.11.2015; Sposób wspomagania pompowania czynnika w obiegu termodynamicznym Clausiusa-Rankine’a; twórcy: Dariusz Mikielewicz, Paweł Szymański, Krzysztof Błauciak; WM PG