• N N512 479539 (własny); Badania teoretyczne i eksperymentalne parownika wspomagającego za pomocą sił kapilarnych pompę obiegu termodynamicznego czynnika; 22.10.2010–21.10.2013; kierownik: Dariusz Mikielewicz/MNiSW; 370,5 tys. PLN

  • 4552/B/T02/2011/40 (promotorski); Chłodzenie powierzchni za pomocą modułów mikrostrukturowych; 04.05.2011–03.05.2013; kierownik: Dariusz Mikielewicz/NCN Kraków; 98,8 tys. PLN

  • 6298/B/T02/2011/40 (własny); Obróbka termiczna drewna podczas suszenia wysokotemperaturowego parą przegrzaną lub mieszaniną parowo-gazową; 24.05.2011–23.05.2014; kierownik: Jacek Barański; finansowanie: NCN

  • Nr II/Mech/2014/9: „Wysokosprawny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z techniką mikrostrugową w rurach pęku”, „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, przez MNiSW w ramach POIG 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3); 06.06.2014, kierownik: Jan Wajs

  • Projekt Nr II-3/Mech/2015/4: „Domowa mikrosiłownia”, „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, przez MNiSW w ramach POIG 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3); 30.09.2015, kierownik: Jan Wajs

  • Projekt Strategiczny: Zadanie 1: Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin, umowa SP/E/1/67484/10,

  • Projekt 7FP, Development and demonstration of compact, multi-source heat eXchanger technologies for renewable energy applications, Nr projektu: FP7-SME-2012-315262-RenewX