• Energetyka prosumencka, urządzenia ko- i trigeneracyjne
  • Zagospodarowanie ciepła odpadowego (ORC, pompy ciepła)
  • Konwencjonalne i niekonwencjonalne systemy grzewcze
  • Wysokotemperaturowe i kaskadowe pompy ciepła
  • Nowoczesne wymienniki ciepła – minikanałowe, mikrostrugowe i hybrydowe
  • Intensyfikacja wymiany ciepła w układach jedno i dwufazowych
  • Techniki pasywnego transportu ciepła i masy
  • Projektowanie i odbiór instalacji energetycznych