Oferta usług

Zespół Projektowania i Automatyzacji Procesów Technologicznych jest najliczniejszym zespołem dydaktyczno-badawczym w Katedrze TMiAP. Zajmuje się komputerowo wspomaganym projektowaniem procesów technologicznych oraz komputerowo wspomaganym projektowaniem systemów produkcyjnych. Tematyka badawcza i dydaktyczna obejmuje również technologie materiałów polimerowych i techniki przyrostowego kształtowania modeli i części maszyn. Jednymi z wiodących w skali kraju są badania i rozwój podstaw i technologii obróbki wykończeniowej bezwiórowej przez nagniatanie oraz ściernej przez docieranie, mikroszlifowanie oraz gładzenie elementów metalowych i ceramicznych. Zainteresowania pracowników zespołu dotyczą także zasad eksploatacji i remontów maszyn oraz rozwiązań biznesowych dotyczących nowych projektów inwestycyjnych w aspekcie większej produktywności i zastosowania technik Lean Production.

 

Skład osobowy Zespołu:

Prof. dr hab. inż.Adam Barylski, prof. zw. PG (abarylsk@pg.edu.pl, +58 347 19 82)

Prof. dr inż.Włodzimierz Przybylski (wprzybyl@pg.edu.pl, +58 347 18 01)

Dr hab. inż.Mariusz Deja (mdeja@pg.edu.pl, +58 347 29 67)

Dr hab. inż.Stefan Dzionk (sdzionk@pg.edu.pl, +58 347 12 82)

Dr inż.Tadeusz Bocheński (tbochens@pg.edu.pl, +58 347 18 78)

Dr inż.Rajmund Rytlewski (rajrytle@pg.edu.pl, +58 347 13 79)

Dr inż.Bogdan Ścibiorski (bscibior@pg.edu.pl, +58 347 17 89)

Dr inż.Mieczysław Siemiątkowski (msiemiat@pg.edu.pl, +58 347 11 82)

Dr inż.Sławomir Szamański (sszym@pg.edu.pl, +58 347 61 44)

Dr inż.Aleksandra Wiśniewska (alewisni2@pg.edu.pl, +58 347 14 34)

Mgr inż Karolina Wszelak (wszelak.k@gmail.com, +58 347 23 91)

Mgr inż. Sławomir Klimkiewicz (nipron@wp.pl, +58 347 15 56)