Oferta usług

Do zadań Zespołu należy kontynuowanie wieloletnich tradycji w obszarze naukowym dotyczącym mechanicznej technologii drewna, a w szczególności badania efektów energetycznych procesu przecinania drewna, propagowanie materiałooszczędnych technologii przecinania, a także badania dynamiki pił tarczowych. Zespół posiada duże doświadczenie we współpracy z otoczeniem gospodarczym, czego efektem były liczne wdrożenia narzędzi i urządzeń diagnostycznych, jak również współudział w projektach wspieranych finansowo przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ponadto, w polu zainteresowań Zespołu leżą zagadnienia związane z maszynami technologicznymi i eksploatacją narzędzi skrawających.

Skład osobowy Zespołu:

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski, prof. zw. PG (korlowsk@pg.edu.pl, tel. +583472101) – zagadnienia związane z mechaniczną technologią drewna, a w tym:  badania efektów energetycznych, szkolenia i działalność popularyzatorka, badania narzędzi i procesów obróbkowych;

Dr inż. Wojciech Blacharski (wblachar@pg.edu.pl, tel. +583472976) – badania maszyn technologicznych i procesów obróbkowych, wystawianie opinii o innowacyjności, merytoryczne doradztwo w opracowywaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych;

Mgr inż. Anna Kaczmarek (anna.kaczmarek@pg.edu.pl, +583472774