• Projektowanie turbin cieplnych i mikroturbin (parowych, gazowych, dla siłowni ORC)
  • Obliczenia CFD maszyn, bioprzepływów, obiektów latających, pływających i pojazdów
  • Obliczenia i badania kawitacji, optymalizacja turbinowych obiegów termodynamicznych
  • Dynamika wirników, wymuszenia aerodynamiczne, uszczelnienia turbinowe, aktywne sterowanie przepływem i drganiami mechanicznymi
  • Energetyka odnawialna i magazynowanie energii
  • Wysokosprawne elektrownie węglowe 60+ oraz siłownie dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej