Oferta badawcza

 • Zagadnienia związane z jakością procesu cementowania rur okładzinowych otworów poszukiwawczych i wydobywczych węglowodorów (mgr inż. Bartłomiej Karpiński, bartłomiej.karpinski@pg.edu.pl)
 • Zagadnienia związane z jakością wykonywania otworów poszukiwawczych i wydobywczych węglowodorów (mgr inż. Łukasz Bolewski, lucbolew@pg.edu.pl)
 • Zagadnienia związane ze środowiskową degradacją rur okładzinowych w otworach poszukiwawczych i wydobywczych węglowodorów (mgr inż. Mateusz Kmieć, mateusz.kmiec@pg.edu.pl)
 • Zagadnienia związane z degradacją materiałów metalowych pod wpływem obciążeń kawitacyjnych (dr inż. Artur Sitko, artsitko@pg.edu.pl)
 • Zagadnienia związane w wykorzystaniem wiązki lasera do kształtowania własności warstwy wierzchniej metalowych i ceramicznych tworzyw konstrukcyjnych (mgr inż. Michał Antoszkiewicz, michal.antoszkiewicz@pg.edu.pl)
 • Zagadnienia związane z wykorzystaniem nanocząstek ceramicznych w projektowaniu materiałów kompozytowych na osnowie polimerowej i wykorzystaniu ich na powłoki ochronne (mgr inż. Michał Antoszkiewicz, michal.antoszkiewicz@pg.edu.pl)
 • Zagadnienia związane z optymalizacją kształtu protezy zastawki aortalnej Human Aortic Bioprosthesis wykonanej z bionanocelulozy (mgr inż. Kinga Dawidowska, kindawid@student.pg.edu.pl)
 • Zagadnienia związane z określaniem wpływu technologii wytwarzania bionanocelulozy na jej własności mechaniczne w kontekście jej wykorzystania w kardiochirurgii naczyniowej (mgr inż. Alicja Stanisławska)

 

Oferta projektowa:

 • Projektowanie i wytwarzanie kompozytowych warstw powierzchniowych odpornych na erozję kawitacyjną (mgr inż. Michał Antoszkiewicz, michal.antoszkiewicz@pg.edu.pl)
 • Wytwarzanie na stopach metali warstw wierzchnich o bardzo wysokiej odporności na zużycie i korozję metodami obróbki laserowej (mgr inż. Mateusz Kmieć, mateusz.kmiec@pg.edu.pl)
 • Projektowanie narzędzi wykorzystywanych w budowie otworów wiertniczych poprawiających geometrię otworu (mgr inż. Łukasz Bolewski, lucbolew@pg.edu.pl )

 

Oferta szkoleniowa:

 • Degradacja materiałów (dr hab. inż. Marek Szkodo, mszkodo@pg.edu.pl)
 • Obsługa programu Ansys, Inventor, Solid Works (mgr inż. Łukasz Bolewski, lucbolew@pg.edu.pl)
 • Kontrola jakości w obróbce cieplnej i cieplno- chemicznej (dr hab. inż. Marek Szkodo, mszkodo@pg.edu.pl)
 • Materiałoznawstwo i Inżynieria Materiałowa (dr hab. inż. Marek Szkodo, mszkodo@pg.edu.pl)

 

Oferta ekspercka:

 • Ocena przyczyn degradacji detali w przemyśle i transporcie (dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz , kkrzyszt@pg.edu.pl)
 • Diagnostyka materiałów metodami tomografii komputerowej (mgr inż. Bartłomiej Karpiński, bartłomiej.karpinski@pg.edu.pl)
 • Określanie właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich
 1. Badania wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne (mgr inż. Łukasz Bolewski, lucbolew@pg.edu.pl)
 2. Badania twardości materiałów, zarówno w makro, mikro oraz nano skali (mgr inż. Michał Antoszkiewicz – michal.antoszkiewicz@pg.edu.pl)
 3. Określanie składu chemicznego materiałów (mgr inż. Jan Stryjewski)
 4. Badania przyczepności powłok (mgr inż. Michał Antoszkiewicz, michal.antoszkiewicz@pg.edu.pl )
 5. Określanie odporności materiałów na działanie obciążeń kawitacyjnych (mgr inż. Mateusz Kmieć, mateusz.kmiec@pg.edu.pl)
 6. Określanie przebiegu zużycia materiałów na skutek frettingu w różnych środowiskach (mgr inż. Michał Antoszkiewicz, michal.antoszkiewicz@pg.edu.pl)
 7. Wykonywanie badań metalograficznych za pomocą mikroskopów świetlnych i elektronowych (dr inż. Artur Sitko, artsitko@pg.edu.pl)
 8. Wykonywanie badań termograwitacyjnych i określanie kinetyki utleniania materiałów w temperaturach do 1400 °C (dr inż. Hanna Smoleńska, hsmolens@pg.edu.pl)
 9. Wykonywanie badań materiałowych w różnych temperaturach i o różnej wilgotności w komorze środowiskowej
 • Określanie topografii powierzchni przy pomocy profilografometru igłowego