Oferta badawcza

 • Badania spawalności stali w warunkach podwodnych  (dr inż. G. Rogalski, grzrogal@pg.edu.pl)
 • Badania niszczenia środowiskowego metali i ich złączy spawanych –  (dr hab. inż. J. Łabanowski, jlabanow@pg.edu.pl)
 • Badania korozyjne metali i złączy spawanych (dr inż. A. Świerczyńska, aleswier@pg.edu.pl)
 • Ocena spawalności stali, (dr inż. D. Fydrych, darfydry@pg.edu.pl)
 • Badania wpływu wodoru na właściwości mechaniczne złączy spawanych  (dr inż. D. Fydrych, darfydry@pg.edu.pl)
 • Badanie procesów i własności połączeń zgrzewanych wybuchowo (dr inż. G. Rogalski, grzrogal@pg.edu.pl)
 • Teoria spawalniczych procesów cieplnych (dr A. Marmołowski, amarmolo@pg.edu.pl)
 • Analizy wielowymiarowe w technologiach spajania (dr A. Marmołowski, amarmolo@pg.edu.pl)
 • Empiryczne i analityczne metody określania naprężeń w złączach spawanych (dr inż. W. Kiełczyński, wkielcz@pg.edu.pl)
 • Badania podstawowe w zakresie: teorii procesów cieplnych przy spawaniu, teorii naprężeń i odkształceń spawalniczych, pęknięć kruchych i zwłocznych, teoretycznych podstaw i technologii zgrzewania wybuchowego (dr inż. W. Kiełczyński, wkielcz@pg.edu.pl)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii spawania (dr A. Marmołowski, amarmolo@pg.edu.pl)
 • Badania nieniszczące konstrukcji spawanych i odlewów RT, UT, VT, PT (dr inż. J. Haras, jacharas@pg.edu.pl)

 

Oferta projektowa:

 • Projektowanie technologii spawania, lutowania i zgrzewania (dr inż. D. Fydrych, dr inż. Grzegorz Rogalski, dr inż. A. Świerczyńska)
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawania (dr A. Marmołowski, amarmolo@pg.edu.pl)
 • Projektowanie konstrukcji spawanych ze stali odpornych na korozję (dr hab. inż. J. Łabanowski, jlabanow@pg.edu.pl)
 • Projektowanie i wytwarzanie kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej modyfikowanych nanocząstkami (dr inż. M. Landowski, miclando@pg.edu.pl)
 • Projektowanie i wytwarzanie warstw powierzchniowych o zwiększonej odporności na działanie w środowisku wodnym  (również modyfikacja nanocząstkami) (dr inż. M. Landowski)

 

Oferta szkoleniowa:

 • Studia podyplomowe - Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I, IWE II, IWE III Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny  - Zespół Inżynierii Spajania
 • Kursy - Międzynarodowy Mistrz Spawalnik
 • Szkolenia z zakresu spawania podwodnego
 • Szkolenia z zakresu spawania zrobotyzowanego
 • Szkolenia z zakresu metod spawalniczych
 • Szkolenia z zakresu obróbki cieplnej
 • Szkolenia z zakresu badań NDT (dr inż. J. Haras, jacharas@pg.edu.pl)

 

Oferta ekspercka:

 • Ekspertyzy dotyczące uszkodzeń materiałów metalowych i konstrukcji spawanych  (dr hab. inż. J. Łabanowski, jlabanow@pg.edu.pl)
 • Ocena stopnia degradacji materiałów pracujących w wysokich temperaturach (dr hab. inż. J. Łabanowski, jlabanow@pg.edu.pl)
 • Diagnostyka materiałów metodami NDT – RT, UT, VT, PT (dr inż. J. Haras, jacharas@pg.edu.pl)
 • Określanie właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich w szczególności złączy spawanych (dr inż. M. Landowski, miclando@pg.edu.pl)

Badania wytrzymałościowe statyczne

Badania twardości

Badania metalograficzne za pomocą mikroskopów świetlnych i makroskopowe

Badanie udarności – także w obniżonych temperaturach (-20 i -40°C)

Starzenie środowiskowe w komorze klimatycznej (180°C / -40°C) z możliwością regulacji wilgotności

 • Badania korozyjne metali i złączy spawanych (dr inż. A. Świerczyńska, aleswier@pg.edu.pl)

                      Badania korozji naprężeniowej, próby SSRT

                      Badania korozji naprężeniowej, próby CL

                      Badania korozji wżerowej wg ASTM G48A

 • Określanie ilości wodoru dyfundującego w stopiwie metodą rtęciową i glicerynową (dr inż. D. Fydrych, darfydry@pg.edu.pl)
 • Badania odporności udarowej przy użyciu młota spadowego INSTRON CEAST 9130 (dr inż. M. Landowski, miclando@pg.edu.pl)
 • Określanie skłonności do tworzenia pęknięć zimnych na podstawie prób technologicznych samoutwierdzonych i implant (dr inż. G. Rogalski, grzrogal@pg.edu.pl)
 • Kwalifikowanie technologii spawania (dr inż. D. Fydrych, darfydry@pg.edu.pl)
 • Kwalifikowanie technologii spawania pod wodą oraz certyfikowanie nurków spawaczy zgodnie z normami PN-EN ISO oraz AWS (dr inż. G. Rogalski, grzrogal@pg.edu.pl)
 • Nadzory jakościowe przy budowie konstrukcji spawanych, (dr inż. G. Rogalski, grzrogal@pg.edu.pl)
 • Ekspertyzy i konsulting w zakresie opracowywania technologii spawania złożonych obiektów spełniających wymagania EN ISO, ASME, AWS oraz specyfikacji technicznych klienta (dr inż. G. Rogalski, grzrogal@pg.edu.pl)
 • Technologie regeneracji elementów maszyn, (dr inż. W. Kiełczyński, wkielcz@pg.edu.pl)