Opis usługi

Projektowanie – projekty koncepcyjne, projekty prototypów, projekty końcowe:

 1. pomp,
 2. silników hydraulicznych,
 3. zaworów,
 4. stanowisk do badania pomp, silników i zaworów hydraulicznych,
 5. układów przemysłowych hydrauliki stacjonarnej i mobilnej,
 6. urządzeń z napędem hydraulicznym w tym pojazdów.

Osoba nadzorująca

dr hab. inż. Leszek Osiecki (e-mail: losiecki@pg.edu.pl, tel.: (058) 347 20 31)

dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. PG (e-mail: pawel.sliwinski@pg.edu.pl, tel.: (058) 347 22 67)

mgr inż. Piotr Patrosz (e-mail: piotr.patrosz@pg.edu.pl, tel.: (058) 347 28 31)

mgr inż. Paweł Załuski (e-mail: pawel.zaluski@pg.edu.pl, tel.: (058) 347 28 31)

Opis usługi

Badania laboratoryjne:

1) prototypów i badania rozwojowe, w tym opracowanie metodyki badań

 1. pomp wyporowych,
 2. silników hydraulicznych wolnoobrotowych wysokomomentowych,
 3. silników hydraulicznych szybkoobrotowych,
 4. zaworów;

2) ściśliwości cieczy;

3) czystości cieczy.

 

Badania pomp wyporowych obejmują:

 1. pomiary momentu na wale, przyrostu ciśnienia w pompie, prędkości obrotowej i wydajności pompy (w celu wyznaczenia strat energetycznych i obliczenia sprawności całkowitej, objętościowej i mechaniczno-ciśnieniowej),
 2. badania specjalistyczne (zwłaszcza prototypów) np. pomiary ciśnienia w korze roboczej,
 3. badania pomp w pracy silnikowej.

 

Badania silników hydraulicznych obejmują:

 1. pomiary momentu na wale, przyrostu ciśnienia w pompie, prędkości obrotowej i wydajności pompy (w celu wyznaczenia strat energetycznych i obliczenia sprawności całkowitej, objętościowej i mechaniczno-ciśnieniowej),
 2. badania specjalistyczne np. badania własności ruchowych, badania rozrządu i zespołu kompensacji luzów osiowych,
 3. badania silników w pracy pompowej;

Podstawowe parametry stanowisk do badania pomp

 1. ciśnienie do 50 MPa,
 2. prędkość max. – 3000 obr/min,
 3. moc max. 120 kW.

Podstawowe parametry stanowisk do badania silników

 1. ciśnienie do 30 MPa;
 2. prędkość obrotowa:

- stanowisko nr 1 – od 30 do 1500 obr/min,

- stanowisko nr 2 – tylko badania przy małej prędkości stałej (np. n=1 obr/min);

 1. wielkość silnika:

- stanowisko nr 1 – do 40 cm3/obr,

- stanowisko nr 2 – 6300 cm3/obr.

Osoba nadzorująca

dr hab. inż. Leszek Osiecki (e-mail: losiecki@pg.edu.pl, tel.: (058) 347 20 31)

dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. PG (e-mail: pawel.sliwinski@pg.edu.pl, tel.: (058) 347 22 67)

mgr inż. Piotr Patrosz (e-mail: piotr.patrosz@pg.edu.pl, tel.: (058) 347 28 31)

mgr inż. Paweł Załuski (e-mail: pawel.zaluski@pg.edu.pl, tel.: (058) 347 28 31)

 

 

Opis usługi

Badania elementów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia w tym w warunkach szoku termicznego

(Oziębione w komorze niskich temperatur zespoły hydrauliczne są zasilane gorącym czynnikiem roboczym. Określane są obszary dopuszczalnych parametrów pracy)

Badane zespoły (pompy, silniki wolnoobrotowe wysokomomentowe i szybkoobrotowe, siłowniki, zawory, serwozawory) mogą być schładzanie w komorze niskich temperatur (wymiary w [m]: 2x1x2) do temperatury minus 40 °C.

Badania pomp i silników hydraulicznych obejmują:

pomiary momentu na wale, ciśnienia oleju przed i za zespołem hydraulicznym, prędkości obrotowej i natężenia przepływu (w celu wyznaczenia strat energetycznych i obliczenia sprawności całkowitej, objętościowej i mechaniczno-ciśnieniowej), temperatury oleju oraz elementów zespołów hydraulicznych.

 

Osoba nadzorująca

Dr inż. Ryszard Jasiński (e-mail: ryszard.jasinski@pg.edu.pl, tel.: (058) 347 29 32)

 

 

 

Opis usługi

Obliczenia i modelowanie:

 1. konstrukcji pomp, silników i zaworów,
 2. wytrzymałości statycznej konstrukcji stalowych,
 3. układów hydraulicznych,
 4. przepływów.

Obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania do obliczeń MES i do modelowania symulacji dynamicznych elementów i układów hydraulicznych 

Osoba nadzorująca

mgr inż. Piotr Patrosz

e-mail: piotr.patrosz@pg.edu.pl
tel.: (058) 347 28 31

 

 

 

 

Opis usługi

Szkolenia z zakresu hydrauliki i pneumatyki dla pracowników przemysłu na różnych poziomach zaawansowania

Aparatura
(stanowisko badawcze)

4 nowoczesne stanowiska dydaktyczne do ćwiczeń z hydrauliki

nowoczesne laboratorium do ćwiczeń z pneumatyki

Osoba nadzorująca

dr hab. inż. Paweł Śliwiński

e-mail: pawel.sliwinski@pg.edu.pl
tel.: (058) 347 22 67

dr inż. Ryszard Jasiński

e-mail: ryszard.jasinski@pg.edu.pl, tel.: (058) 347 29 32

 

 

Opis usługi

Ekspertyzy pomp, silników i zaworów

Osoba nadzorująca

mgr inż. Paweł Załuski

e-mail: pawel.zaluski@pg.edu.pl
tel.: (058) 347 28 31