• Konstruowanie wysokosprawnych aparatów do przenoszenia ciepła, szczególnie ze zmianą fazy, w oparciu o powierzchnie rozwinięte
  • Projektowanie urządzeń, linii technologicznych i procesów dla przemysłu spożywczego, paszowego, farmaceutycznego i chemicznego, wraz z utylizacją odpadów
  • Badania i wyznaczanie charakterystyk urządzeń i aparatury przemysłowej
  • Zastosowanie procesów cieplnych i mechanicznych do przetwarzania żywności
  • Ocena układów do odzysku energii i innych składników ze ścieków i odpadów, badanie właściwości surowców, półproduktów i produktów żywnościowych