Oferta badawcza

 • Ocena biokompatybilności materiałów (dr inż. Beata Świeczko-Żurek, beazurek@pg.edu.pl)
 • Ocena determinant i mechanizmów tworzenia oraz właściwości i budowy struktur zwartych i porowatych otrzymywanych metodą addytywną (druk 3D) (dr inż. Tomasz Seramak, tseramak@pg.edu.pl)
 • Ocena przyczyn degradacji materiałów w przemyśle i transporcie (prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, azielins@pg.edu.pl)
 • Ocena szybkości korozji metali (dr inż. Agnieszka Ossowska - agnieszka.ossowska@pg.edu.pl; mgr Michał Bartmański, michal.bartmanski@pg.edu.pl)
 • Technologie wytwarzania oraz charakterystyka warstw i powłok na tworzywach metalowych (dr inż. Agnieszka Ossowska, agnieszka.ossowska@pg.edu.pl; dr inż. Magdalena Jażdżewska, magjazdz@pg.edu.pl; mgr Michał Bartmański, michal.bartmanski@pg.edu.pl)

 

Oferta projektowa:

 • Projektowanie i wytwarzanie kompozytowych oraz multipleksowych warstw powierzchniowych na stopach aluminium i magnezu (dr hab. inż. Waldemar Serbiński, wserbins@pg.edu.pl)
 • Wytwarzanie dowolnych metalowych detali metodą addytywną przez przetapianie laserem proszków tytanu i jego stopów oraz stali nierdzewnych (dr inż. Tomasz Seramak, tseramak@pg.edu.pl)
 • Wytwarzanie na stopach metali warstw wierzchnich o bardzo wysokiej odporności na zużycie ścierne i korozję metodą przetapiania laserowego w warunkach kriogenicznych (dr inż. Beata Majkowska-Marzec, beamajko@pg.edu.pl)
 • Wytwarzanie powłok chitozanowych na tytanie i jego stopach (prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, azielins@pg.edu.pl)
 • Wytwarzanie powłok hydroksyapatytowych i nanohydroksyapatytowych bez i z dodatkiem nanometalu (dr inż. Beata Świeczko-Żurek, beazurek@pg.edu.pl; dr inż. Magdalena Jażdżewska, magjazdz@pg.edu.pl; mgr Michał Bartmański, michal.bartmanski@pg.edu.pl)
 • Wytwarzanie warstw tlenkowych o projektowanej odporności na korozję i bioaktywności na tytanie i jego stopach (dr inż. Agnieszka Ossowska, agnieszka.ossowska@pg.edu.pl; mgr Michał Bartmański, michal.bartmanski@pg.edu.pl)

 

Oferta szkoleniowa:

 • Degradacja materiałów (prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, azielins@pg.edu.pl)
 • Obróbka laserowa metali (dr inż. Beata Majkowska-Marzec, beamajko@pg.edu.pl; dr inż. Magdalena Jażdżewska, magjazdz@pg.edu.pl)
 • Projektowanie oraz wytwarzanie odpornych na zużycie tribologiczne i korozyjne wieloskładnikowych warstw powierzchniowych na stopach aluminium i magnezu (dr hab. inż. Waldemar Serbiński, wserbins@pg.edu.pl)
 • Wytwarzanie detali metodami metalurgii proszków i szybkiego prototypowania (dr inż. Tomasz Seramak, tseramak@pg.edu.pl)
 • Wytwarzanie warstw i powłok (dr inż. Agnieszka Ossowska, agnieszka.ossowska@pg.edu.pl; dr inż. Magdalena Jażdżewska, magjazdz@pg.edu.pl; mgr Michał Bartmański, michal.bartmanski@pg.edu.pl)

 

Oferta ekspercka:

 • Inżynieria powierzchni stopów aluminium i magnezu (dr hab. inż. Waldemar Serbiński, wserbins@pg.edu.pl)
 • Ocena degradacji implantów in vivo i in vitro (dr inż. Beata Świeczko-Żurek,  beazurek@pg.edu.pl)
 • Ocena przyczyn degradacji detali w przemyśle i transporcie (prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, azielins@pg.edu.pl)
 • Ocena właściwości warstw i powłok (dr inż. Agnieszka Ossowska, agnieszka.ossowska@pg.edu.pl; dr inż. Beata Majkowska-Marzec, beamajko@pg.edu.pl; dr inż. Magdalena Jażdżewska, magjazdz@pg.edu.pl; mgr Michał Bartmański, michal.bartmanski@pg.edu.pl)
 • Wytwarzanie detali metodą addytywną (druk 3D) (dr inż. Tomasz Seramak, tseramak@pg.edu.pl)