Zakład Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji
Wydział Mechaniczny, Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

 

 

 

Branżowe portale internetowe

 

Instytucje i organizacje

 

Czasopisma branżowe