• Prace rozwojowe maszyn wirnikowych, w tym turbin parowych, gazowych, wodnych oraz wiatrowych
  • Badania laboratoryjne modelowych rozwiązań nowoczesnych maszyn wodnych dla potrzeb małej energetyki
  • Badania laboratoryjne i eksploatacyjne pomp
  • Numeryczne modelowanie przepływów technicznych i biologicznych
  • Projektowanie maszyn i systemów energetycznych
  • Ekspertyzy w zakresie doboru i eksploatacji maszyn wirnikowych