Metody numeryczne - I stopień
Metody numeryczne - II stopień
Laboratorium Mechaniki Płynów
Podstawy Podstaw Mechaniki Płynów
Fluid Mechanics - Applications and Numerical Methods
Continuous Optimisation Algorithms

 

Materiały pomocnicze do laboratorium  

Regulamin
Karty pomiarów
Przelew mierniczy
Wyznaczenie Q ciek
Pływak
Kryza ISA
Strona tytułowa

 

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z Mechaniki Płynów  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Materiały pomocnicze do wykładu z Mechaniki Płynów  

Pytania IMat 2012, IMM 2012, MiBM 2012, MechIMat 2012,  ZiIP 2012
Questions MechIMat 2009
Plan wykładu IMM 2012, MiBM 2012, IMat 2012, Mech 2012, ZiIP 2012 Nano 2014
Lecture plan Mech 2010
Wykład 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22a 22b 23 24 25 26 26" 26M1 26M2 27 27" 28 29 30
Lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

Wybrane Zagadnienia z Mechaniki Płynów - ENERGETYKA II  

Plan wykładu
Pytania Energetyka 2 (mgr)
Wykład 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ćwiczenie 1 2 3 4 5 6 7

 

International Design Engineer  

Plan of lectures
Questions
Lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Wybrane Zagadnienia z Mechaniki Płynów - MiBM II  

Plan wykładu
Pytania MiBM 2 (mgr)
Wykład 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 12 13 14

 

Podstawy komunikacji personalnej  

0. Wstęp
1. Analiza elementów komunikacji
2. Skuteczne porozumiewanie się
3. Komunikacja werbalna
4. Komunikacja niewerbalna
9. Problemy społeczeństwa informacyjnego
10, 11. Społeczność internetowa czy wirtualne społeczeństwo