Stanowisko do analogii hydrodynamicznej

Tuneal aerodynamiczny

Tunel kawitacyjny

Kawitacja

Stanowisko do badania turbin wodnych z zainstalowaną modelową turbiną wodną

Doświadczenie Reynoldsa