Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

Zespół Materiałów Konstrukcyjnych

 

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel.: +48 58 347 26 98
tel.: +48 58 347 17 52