Wizyta studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej w firmie Lincoln Bester S.A.

Czternastoosobowa grupa studentów IX semestru studiów dziennych specjalności Spawalnictwo przebywała w dniach 30.11 i 01.12 2009 w Bielawie i Dzierżoniowie na terenie zakładów firmy Lincoln Electric. Towarzyszyła im grupa pracowników Katedry Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej w składzie: Kierownik Katedry dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, Prodziekan ds. Organizacji Studiów Wydziału Mechanicznego PG dr inż. Wojciech Kiełczyński, mgr inż. Krzysztof Samson oraz niżej podpisany.

Pierwszy dzień wizyty poświęcono na zapoznanie z działalnością firmy i zwiedzanie zakładu produkcyjnego Lincoln Electric Bester S.A. w Bielawie. Pan Dyrektor Grzegorz Welke przedstawił firmę, jej historię oraz zakres działalności. Następnie gości z Politechniki Gdańskiej zaproszono do zwiedzania zakładu produkcyjnego, w którym zostali zapoznani przez Pana Marcina Adamczyka z procesem wytwarzania źródeł zasilania łuku spawalniczego.

Wykład inaugurujący wizytę w Bielawie prowadzi Dyrektor Grzegorz Welke (fot. D. Fydrych)

Po przerwie na posiłek studenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali prezentacji dyrektora Grzegorza Welke dotyczącego zasad doboru parametrów spawania drutami proszkowymi oraz wykładu dr inż. Krzysztofa Sadurskiego na temat spawania łukiem krytym pod topnikiem.

Szkolenie miało charakter również praktyczny w Centrum Technologicznym WELDTECH, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez studentów, którzy aktywnie skorzystali z możliwości własnoręcznego wypróbowania urządzeń do spawania metodami 111, 131, 135, 136 i 141 oraz żłobienia plazmowego.

Przygotowany przez gospodarzy program wizyty drugiego dnia przewidywał zwiedzanie fabryk LE w Dzierżoniowie. Goście zostali oprowadzeni zarówno po zakładzie Harris Calorific International, jak i Zakładu Produkcji Drutów Proszkowych. W pierwszej fabryce przedstawiono proces produkcyjny różnych typów palników do cięcia i spajania gazowego wraz z wieloetapową kontrolą jakości, która wzbudziła szczególne zainteresowanie grupy. Natomiast w drugim zakładzie zapoznano zwiedzających z wytwarzaniem drutów proszkowych oraz specjalistycznym laboratorium kontrolującym jakość produktów.

Studenci Politechniki Gdańskiej podczas zajęć praktycznych (fot. D. Fydrych)

Pobyt w Bielawie był także okazją do spotkania z prokurentem Lincoln Electric, Panem Zbigniewem Pawłowskim i omówienia warunków umowy o podjęciu stałej współpracy naukowo-dydaktycznej między Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej a firmą Lincoln Electric.

Goście z Politechniki Gdańskiej w Laboratorium Testowania Urządzeń (fot. K. Samson)

Dwudniową wizytę zakończyły wystąpienia dyrektora Grzegorza Welke, dr hab. inż. Jerzego Łabanowskiego oraz Dziekana dr inż. Wojciecha Kiełczyńskiego podsumowujące wizytę studentów.

W opinii uczestników wyjazdu szkoleniowego do Bielawy szczególnie gorące słowa podziękowania należą się Panom: Grzegorzowi Welke, Krzysztofowi Sadurskiemu, Marcinowi Adamczykowi oraz personelowi zakładu badawczego za stworzenie możliwości i przygotowanie warunków do zapoznania się studentów z produkcją urządzeń spawalniczych oraz materiałów dodatkowych do spawania.

Dariusz Fydrych