SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZIS

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jerzy Łabanowski
Koordynator ds. Technicznych: inż. Witold Piwiński
Kierownik Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia IWE: dr inż. Tomasz Kozak