2016

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Gajowiec, Michał Landowski

Tytuł

Ustalenie przyczyn uszkodzenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 - odgałęzienie do SG Czersk

Słowa kluczowe

AWARIA, BADANIA METALOGRAFICZNE, GAZOCIĄGI, WYSOKIE CISNIENIE

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Na zlecenie przedsiębiorstwa Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku wykonano badania fragmentu rury gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 - odgałęzienie do SG Czersk eksploatowanego przez ponad 20 lat. Po tym okresie wykryto wyciek (ulatnianie) gazu. Na podstawie analizy technologii gięcia rur o dużych średnicach oraz wyników badań wizualnych i metalograficznych makroskopowych ustalono, że przyczyną awarii badanego fragmentu gazociągu było uszkodzenie o charakterze mechanicznym wynikające z obecności ciała obcego między narzędziem zapobiegającym odkształceniu rury podczas zginania a wewnętrzną powierzchnią rury.

 

Autorzy

Michał Landowski, Gabriel Strugała, Łukasz Rutkowski, Paweł Szulc

Tytuł

Cykloergonometr horyzontalny

Słowa kluczowe

BADANIA DIAGNOSTYCZNE UKŁADU KRĄŻENIA, CYKLOERGOMETR

Forma publikacji

X - zgłoszenie patentowe

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedmiotem wynalazku jest cykloergometr horyzontalny, mający zastosowanie, jako urządzenie wspierające badania diagnostyczne służące do pomiaru pracy układu krążenia i analizy wydolności serca, przeznaczony zwłaszcza dla osób starszych o ogranicznonej sprawności ruchowej.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Karolina Prokop-Strzelczyńska, Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych

Tytuł

THE EFFECT OF WET UNDERWATER WELDING ON COLD CRACKING SUSCEPTIBILITY OF DUPLEX STAINLESS STEEL

Czasopismo

Advances in Materials Science [ISSN: 1730-2439]

Opis bibliograficzny

Łabanowski J., Prokop-Strzelczyńska K., Rogalski G., Fydrych D.: THE EFFECT OF WET UNDERWATER WELDING ON COLD CRACKING SUSCEPTIBILITY OF DUPLEX STAINLESS STEEL // Advances in Materials Science. -Vol. 16., iss. 2 (2016), s.68-77

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.degruyter.com/downloadpdf/j/adms.2016.16.issue-2/adms-2016-0010/adms-2016-0010.xml

DOI

10.1515/adms-2016-0010

Słowa kluczowe

COLD CRACKING, DUPLEX STAINLESS STEEL, UNDERWATER WELDING

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

11

Abstrakt

The present work was conducted to assess the weldability of duplex stainless steel in underwater conditions. Metal manual arc welding (MMA) with the use of coated electrodes was used in the investigations. Tekken weldability tests were performed underwater at 0.5 m depth and in the air. Nondestructive tests, metallographic examinations of welds, ferrite content assessment in microstructure and hardness test were performed. The good weldability at underwater conditions of duplex stainless with the use of MMA method was confirmed, however difficulties in stable arc burning were revealed

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska

Tytuł

Zastosowanie próby implant do oceny spawalności stali

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G., Świerczyńska A.: Zastosowanie próby implant do oceny spawalności stali// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 88., nr. 8 (2016), s.28-32

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/issue/archive

Słowa kluczowe

BADANIA SPAWALNOŚCI, PRÓBA IMPLANT, SPAWALNOŚĆ STALI

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

9

Abstrakt

Praca dotyczy oceny spawalności stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości w aspekcie eksperymentalnego określania skłonności do tworzenia pęknięć zimnych. W artykule opisano metodykę określania wrażliwości na pękanie próbą implant. Przedstawiono również proponowane w literaturze i autorskie sposoby opracowywania i przedstawiania wyników badań rozpatrywaną metodą i ich interpretacji.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Gajowiec, Aleksandra Świerczyńska, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Ocena jakości złączy lutowanych płytowego wymiennika ciepła

Słowa kluczowe

LUTOWANIE, STAL ODPORNA NA KOROZJE, WYMIENNIK CIEPŁA

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Na podstawie wyników badań metalograficznych makro- i mikroskopowych oraz badań składu chemicznego (EDS) przeprowadzono ocenę jakości złączy lutowanych płytowego wymiennika ciepła ze stali odpornej na korozję. Stwierdzono występowanie licznych niezgodności w lutowinie oraz strefy dyfuzyjnej o ponadnormatywnej szerokości w materiale rodzimym.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski, Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski

Tytuł

As causas do trincamento a frio de um ação submetido a soldagem subaquática

Czasopismo

CORTE E CONFORMAÇÃO DE METAIS [ISSN: 1808-351X]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Łabanowski J., Tomków J., Rogalski G.. As causas do trincamento a frio de um ação submetido a soldagem subaquática. CORTE E CONFORMAÇÃO DE METAIS, 2016, Vol. 134, , s.26-32

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.arandanet.com.br/midiaonline/corte_conformacao/2016/junho/index.php

Forma publikacji

ARr - publikacja w in. zagranicznym czasopiśmie naukowym (tylko język obcy)

Język publikacji

portugalski

Kraj publikacji

Brazylia

Liczba punktów

5

Abstrakt

A soldagem subaquàtica usada na confeccao de juntas de acos de alta resistencia aumenta a sua susceptibilidade ao trincamento a frio, um efeito decorrente da transferencia de calor muito mais rapida a partir da area de soldagem e da presenca de hidrogenio difusivel, o que causa aumento da fragilidade do metal. Este trabalho avalia esta propensao ao trincamento a frio do aco S355G10+N usado na construcao de estrururas hidrotecnicas e de engenharia oceanica. Foi verificado, a partir de ensaios de severidade termica controlada (Controlled Thermal Severity, CTS), que o aco investigado tende ao trincamento a frio durante o processo de soldagem subaquatica.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Badania skłonności do pękania zimnego złączy doczołowych ze stali typu dupleks 2205 wykonanych w środowisku wodnym

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa: Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych

Słowa kluczowe

DUPLEX STAINLESS STEEL, FERRYT DELTA, PĘKANIE ZIMNE, SPAWANIE POD WODĄ, TWARDOŚĆ VICKERSA

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W prezentacji zbadano skłonność stali dupleks 2205 do tworzenia pęknięć zimnych. Wykonano technologiczne próby Tekken w warunkach podwodnych metodą mokrą z wykorzystaniem elektrod otulonych. Przedstawiono wyniki badań twardości, badań metalograficzny makro i mikroskopowych oraz badań zawartości ferrytu.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Badania skłonności do pękania zimnego złączy doczołowych ze stali typu dupleks 2205 wykonanych w środowisku wodnym

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa: Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych

Opis bibliograficzny

Prokop-Strzelczyńska K., Rogalski G., Łabanowski J.: Badania skłonności do pękania zimnego złączy doczołowych ze stali typu dupleks 2205 wykonanych w środowisku wodnym// Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa: Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych/ ed. Artur Czupryński Katowice-Gliwice: Politechnika Śląska, 2016, s.129-144

Słowa kluczowe

DUPLEX STAINLESS STEEL, FERRYT DELTA, METALOGRAFIA, SPAWANIE POD WODĄ, TWARDOŚĆ VICKERSA

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

polski

Abstrakt

W pracy zbadano skłonność stali dupleks 2205 do tworzenia pęknięć zimnych. Wykonano technologiczne próby Tekken w warunkach podwodnych metodą mokrą z wykorzystaniem elektrod otulonych. Przedstawiono wyniki badań twardości, badań metalograficzny makro i mikroskopowych oraz badań zawartości ferrytu.

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Wpływ namagnesowania elektrod otulonych na złącza spawane pod wodą metodą mokrą

Czasopismo

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach [ISSN: 0867-583X]

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Fydrych D., Prokop-Strzelczyńska K.: Wpływ namagnesowania elektrod otulonych na złącza spawane pod wodą metodą mokrą// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. -., nr. 3 (2016), s.51-55

Słowa kluczowe

MMA PROCESS, MICROSTRUCTURE, HARDNESS TEST, WELDABILITY, NAMAGNESOWANIE, SPAWANIE POD WODĄ

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

11

Abstrakt

Dokonano analizy wpływu namagnesowania elektrod otulonych na geometrię i właściwości złączy teowych ze spoinami pachwinowymi wykonanych ze stali S235JR w środowisku wodnym. Stwierdzono, że dla zastosowanych warunków i parametrów spawania namagensowanie elektrod wpływa na stabilność jarzenia się łuku, powstawanie niezgoności spawalniczych typu błędy kształtu, natomiast nie ma wpływu na budowę mikrostrukturalną i twardość złączy próbnych

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Weldability of S460ML High Strength Low Alloy Steel in Underwater Conditions

Czasopismo

Applied Mechanics and Materials [ISSN: 1662-7482]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Tomków J., Rogalski G., Łabanowski J.. Weldability of S460ML High Strength Low Alloy Steel in Underwater Conditions. Applied Mechanics and Materials, 2016, Vol. 838, , s.10-17

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.scientific.net/AMM.838.10

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.838.10

Słowa kluczowe

COLD CRACING, HIGH STRENGTH STEEL, UNDERWATER WELDING, WELDABILITY, WET WELDING

Forma publikacji

ARr - publikacja w in. zagranicznym czasopiśmie naukowym (tylko język obcy)

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Szwajcaria

Liczba punktów

5

Abstrakt

The paper presents experimental evaluation of susceptibility of the high strength S460ML steel to cold cracking in the conditions of wet welding with the use of covered electrodes. From the results of Tekken tests it was found out that the investigated steel was characterised, in the conditions of the carried out experiments (underwater wet welding and air welding with rutile electrodes), of high susceptibility to cold cracking. Maximum hardness of HAZ in most cases do not fulfill criterion of PN-EN ISO 15614-1 standard: exceeds 380HV10.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Gajowiec, Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska

Tytuł

Analiza technologii lutowania próżniowego stali austenitycznej

Słowa kluczowe

LUTOWANIE, STAL AUSTENITYCZNA

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem badań była ocena poprawności budowy złącza lutowanego próżniowo ze stali austenitycznej oraz analiza składu chemicznego charakterystycznych obszarów badanej próbki. Na podstawie badań wizualnych oraz metalograficznych na mikroskopie skaningowym (w tym analizy EDS) stwierdzono, że badane złącze charakteryzuje się prawidłową geometrią, jednak występują w nim liczne niezgodności (wydzielenia), co świadczy o nieprawidłowych parametrach procesu spajania.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali ferrytyczno-austenitycznej typu dupleks 2205 przy spawaniu pod wodą metodą mokrą

Czasopismo

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach [ISSN: 0867-583X]

Opis bibliograficzny

Prokop K., Rogalski G.: Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali ferrytyczno-austenitycznej typu dupleks 2205 przy spawaniu pod wodą metodą mokrą// Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. -., nr. 2 (2016), s.39-44

Słowa kluczowe

DUPLEX STAINLESS STEEL, PĘKANIE ZIMNE, SPAWANIE MOKRE, SPAWANIE POD WODĄ, TEKKEN

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

11

Abstrakt

Spawanie pod wodą stali ferrytyczno-austenitycznych typu dupleks budzi coraz szersze zainteresowanie. Wynika to z pilnej potrzeby opracowania spawalniczych technologii naprawczych rurociągów do transportu ropy naftowej eksploatowanych pod wodą. Do badań wykorzystano metodę mokrą przy zastosowaniu spawania elektrodami otulonymi (proces 111). Wykonano technologiczne próby Tekken pod wodą na głębokości 0,5 m oraz na powietrzu. Przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe, pomiary zawartości ferrytu oraz pomiary twardości złączy. Uzyskane wyniki badań wykazały, że spawanie stali dupleks pod wodą może prowadzić do formowania się pęknięć zimnych. W rozpatrywanym przypadku związane jest to z niestabilnością jarzenia się łuku.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Weldability of high strength steel in underwater environment

Czasopismo

Welding International [ISSN: 0950-7116]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: Weldability of high strength steel in underwater environment// Welding International. -Vol. 30., iss. 3 (2016), s.175-181

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09507116.2014.937618#.vknat9ivfgg

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Wielka Brytania

Abstrakt

The article describes the problems with weldability of high-strength steels in the aquatic environment. The tendency of steel S355J2G3 and S500M to form cold cracks when welded in wet welding conditions has been experimentally evaluated. It was found that the tested steels have a high propensity to cracking. An experiment has been proposed and tested to evaluate the usefulness of the tempering bead technique as a method of improving the weldability of high-strength steels under water in wet welding conditions.