2015

Autorzy

Michał Landowski, Robert Skoblik

Tytuł

Opracowanie "Innowacyjnej technologii wykonywania naczep"

Słowa kluczowe

LINIE PRODUKCYJNE, MASZYNY I URZĄDZENIA, TECHNOLOGIE I INNOWACJE

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem pracy było opracowanie innowacyjnej technologii wykonywania naczep dla Demarko Komarec sp. j. Opracowanie ma być podstawą zbudowania linii produkcyjnej oraz do zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji naczep. Nowoczesne maszyny oraz wdrożona technologia ma na celu usprawnienie organizacji produkcji, zmniejszenie strat materiałowych, zwiększenie efektywności produkcji, unowocześnienie produktu końcowego, oszczędność zużycia energii elektrycznej i ochronę środowiska.

 

Autorzy

Marek Szkodo, Krzysztof Krzysztofowicz, Grzegorz Gajowiec, Jacek Haras

Tytuł

Opinia techniczna dotycząca połączeń spawanych rurociągu chloru gazowego

Słowa kluczowe

BADANIA METALOGRAFICZNE, KOROZJA, STAL NIERDZEWNA, X2CRNIMOCUS17-10-2, X6CRNITI18-10

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano badania mające na celu ustalenie przyczyny uszkodzenia rurociągu ze stali nierdzewnej przeznaczonego do transportu chloru.

 

Autorzy

Aleksandra Świerczyńska

Tytuł

Niszczenie wodorowe złączy spawanych ze stali ferrytyczno - austenitycznych typu superdupleks

Słowa kluczowe

NISZCZENIE WODOROWE, SPAWANIE FCAW, SPAWANIE SAW, STAL SUPERDUPLEKS

Forma publikacji

D - praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego

Język publikacji

polski

Abstrakt

Praca dotyczy problematyki niszczenia wodorowego stali superdupleks URANUS 52N+, w szczególności złączy spawanych wykonanych z tej stali z różną ilością wprowadzonego ciepła spawania. Całość opracowania składa się z dwóch części. Część pierwsza to przegląd literatury omawiający głównie wpływ wodoru oraz spawania na strukturę i własności stali dupleks. Część druga, doświadczalna zawiera tezę i cele rozprawy, charakterystykę badanego materiału, opis metodyki badań oraz wyniki wraz z ich omówieniem. Złącza spawane wykonano wykorzystując dwie metody spawania - FCAW i SAW oraz różne ilości wprowadzonego ciepła spawania. Przeprowadzono pomiary zawartości ferrytu, szerokości SWC, twardości, zawartości wodoru całkowitego oraz obserwacje mikrostruktury. Próbki pobrane z MR, SWC i spoin poddano nawodorowaniu z użyciem różnych wartości prądów katodowych, a następnie wykonano badania elektrochemiczne w zakresie korozji ogólnej i wżerowej. Przeprowadzono badania korozji naprężeniowej w próbach rozciągania z powolnym odkształceniem na próbkach z materiału rodzimego oraz na złączach spawanych z użyciem różnych wartości prądów katodowych. Próbki ze złączy spawanych z karbem naciętym w MR, SWC lub spoinie poddano próbom korozji naprężeniowej przy stałym obciążeniu. Przeprowadzono analizy statystyczne otrzymanych wyników i opracowano modele matematyczne pozwalające na prognozowanie podstawowych własności badanej stali poddanej działaniu ochrony katodowej. Przełomy poddano badaniom fraktograficznym. Stwierdzono, że w warunkach polaryzacji katodowej złącza spawane wykonane z większą ilością wprowadzonego ciepła wykazują niższą plastyczność wskutek zwiększonej skłonności do kruchości wodorowej.

 

Autorzy

Jacek Kropiwnicki, Wojciech Kiełczyński

Tytuł

Development of Education Tomorrow’s Engineers at the Faculty of Mechanical Engineering in GUT

Źródło wydania

1st Polish – Russian Symposium on Science and Education

Opis bibliograficzny

Kropiwnicki J., Kiełczyński W.: Development of Education Tomorrow’s Engineers at the Faculty of Mechanical Engineering in GUT// 1st Polish – Russian Symposium on Science and Education/ ed. Jan Stąsiek Gdańsk: AGNI PUBLISHING, 2015, s.9-12

Słowa kluczowe

EDUCATION, FIELD OF STUDY

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

angielski

Abstrakt

Paper presents educational activity of Faculty of Mechanical Engineering of the Gdańsk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering is one of the largest departments of the Gdańsk University of Technology (GUT), currently educating about 3 000 student. The Faculty of Mechanical Engineering offers studies in different areas: Mechanical Engineering, Medical and Mechanical Engineering, Materials Engineering, Mechatronic, Management and Production Engineering, Power Engineering. The studies are performed in conformity to Bologna system. Lectures are conducted in five Chairs, which include 18 Divisions. In 2000 GUT introduced the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Each student should get during one academic year 60 ECTS points. Obtaining a diploma of BEng requires the acquisition of no less than 210 ECTS credits in 7 semesters, and a MEng degree requires the acquisition of 90 ECTS credits in 3 semesters. Each curriculum of study-courses are approved by the Dean, the Faculty Council and the Vice-Rector for Education.

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Ekspertyza przyczyn uszkodzenia rury 1” rurociągu 10”-012-P213

Słowa kluczowe

KOROZJA, STAL AUSTENITYCZNA, ZŁĄCZE SPAWANE

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Przedmiotem 33,4 x 4,55 mm zÆpracy było przeprowadzenie badań materiałowych rury  instalacji 0120, destylacja ropy. Celem badań było ustalenie przyczyny przecieku rurociągu

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Krzysztof Krzysztofowicz

Tytuł

Badania pokrywy włazu reaktora 440-R3

Słowa kluczowe

BADANIA METALOGRAFICZNE, DEGRADACJA MIKROSTRUKTURY, STALE DO PRACY W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Ustalono stopień degradacji mikrostruktury stali 1,25Cr-0,5 Mo po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka, Michał Landowski

Tytuł

Badania rur reformera 0270-F101. Grupa LOTOS S.A.

Słowa kluczowe

DEGRADACJA STRUKTURY, REFORMER METANU, RURY KATALITYCZNE

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Wykonano badania stopnia degradacji struktury rur katalitycznych z reformera metanu

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska, Michał Landowski

Tytuł

Assessment of absorbability of seamless flux cored wires stored in extreme conditions

Słowa kluczowe

FCAW, CORED WIRES, DIFFUSIBLE HYDROGEN, STORAGE CONDITIONS

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

angielski

Abstrakt

Water absorption tests by gravimetric method of three specimens of seamless rutile flux cored wires for flux cored arc welding were carried out. Examined wires are characterized by varied absorbability (Wg is ranged from 0.03 to 0.11% after 200 h of moisturizing).

 

Autorzy

Santina Topolska, Jerzy Łabanowski

Tytuł

IMPACT-TOUGHNESS INVESTIGATIONS OF DUPLEX STAINLESS STEELS

Czasopismo

Materiali in Tehnologije [ISSN: 1580-2949, IF2015: 0,439]

Opis bibliograficzny

Topolska S., Łabanowski J.: IMPACT-TOUGHNESS INVESTIGATIONS OF DUPLEX STAINLESS STEELS// Materiali in Tehnologije. -Vol. 49, nr. 4 (2015), s.481-486

Link do wersji pełnotekstowej

http://mit.imt.si/revija/izvodi/mit154/topolska.pdf

Słowa kluczowe

DUPLEX STAINLESS STEELS, HEAT TREATMENT, IMPACT TOUGHNESS

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Słowenia

Liczba punktów

15

Abstrakt

Duplex stainless steels are very attractive constructional materials for use in aggressive environments because of their several advantages over austenitic stainless steels. Duplex steels have excellent pitting and crevice corrosion resistance, are highly resistant to chloride stress-corrosion cracking and are about twice as strong as common austenitic steels. Better properties are associated with their microstructures consisting of ferrite and austenite grains. However, with certain thermal treatments, these excellent properties may be reduced due to undesired changes in the steel microstructure, related mainly to different solid-state-precipitation processes. The impact toughness of the commercial 2205 duplex stainless steel and the higher-alloy super-duplex 2507 steel was investigated. Both steels were submitted to the ageing treatment in a temperature range between 500 °C and 900 °C with the exposure times of 6 min , 1 h and 10 h; in addition, light microscope examinations, hardness measurements and impact-toughness tests were performed. The main objective of the investigations was to determine the effect of the change in the microstructure on the mechanical properties of the steel.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Effect of underwater wet welding conditions on the diffusible hydrogen content in deposited metal

Czasopismo

METALLURGIA ITALIANA [ISSN: 0026-0843, IF2015: 0,264]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Świerczyńska A., Rogalski G.: Effect of underwater wet welding conditions on the diffusible hydrogen content in deposited metal// METALLURGIA ITALIANA. -, nr. 11/12 (2015), s.47-52

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.metallurgia-italiana.net/eng/rivista.php

Słowa kluczowe

DESIGN OF EXPERIMENT, DIFFUSIBLE HYDROGEN, UNDERWATER WELDING, WELDING METALLURGY

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Włochy

Liczba punktów

15

Abstrakt

In the study mercury displacement method was used for determination of diffusible hydrogen amount in deposited metal obtained during underwater wet welding with covered electrodes in laboratory conditions according to a two-level full factorial design for three factors. The factors and their levels were chosen among conditions and parameters of welding in accordance with the results of own preliminary studies. A statistical analysis succeeded in establishing an equations to correlate conditions of wet welding with diffusible hydrogen content in deposited metal. A comparison of the influence of studied variables with the results of preliminary studies was also made. In order to minimize diffusible hydrogen level, underwater wet welding with covered electrodes is to be carried out with negative polarity as well as the minimum value of welding current. Results of measurements of the diffusible hydrogen amount in deposited metal were in the range from 39.54 to 61.86 ml/100g. These results imply that it is possible to obtain in wet welding conditions level of diffusible hydrogen content characteristic for welding in the air.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Grzegorz Gajowiec

Tytuł

Ocena jakości złączy lutowanych ze stali austenitycznej

Słowa kluczowe

LUTOWANIE, STAL AUSTENITYCZNA 316L

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem badań była ocena poprawności budowy złącza lutowanego próżniowo ze stali austenitycznej 316L oraz analiza składu chemicznego charakterystycznych obszarów badanej próbki. Na podstawie badań wizualnych oraz metalograficznych na mikroskopie skaningowym (w tym analizy EDS) stwierdzono, że badane złącze charakteryzuje się prawidłową budową i nielicznymi niezgodnościami zlokalizowanymi w pobliżu lica lutowiny. Wyniki analiz EDS wskazują na niewielką segregację pierwiastków stopowych w badanych obszarach złącza.

 

Autorzy

Maciej Niedostatkiewicz, Jacek Haras

Tytuł

Zastosowanie promieniowanie rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych

Czasopismo

Materiały Budowlane [ISSN: 0137-2971]

Opis bibliograficzny

Niedostatkiewicz M., Haras J.: Zastosowanie promieniowanie rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych// Materiały Budowlane. -., nr. 12 (2015), s.39-42

Słowa kluczowe

PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE, KOTWY WKLEJANE

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

8

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew wklejanych wykonanych z zastosowaniem bezinwazyjnej metody diagnostycznej jaką jest promieniowanie rentgenowskie. badania wykonano dla przypadku osadzenia kotew w bloczkach wapienno-piaskowych. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia pomiędzy żywicą a materiałem bloczka. Główny nacisk położono na dobór parametrów aparatu rentgenowskiego-dośiwadczenia przeprowadzono używając medycznego oraz przemysłowego aparatu rengenowskiego

 

Autorzy

Michał Landowski, Krystyna Imielińska

Tytuł

Impact Behaviour of Glass Fribre /Epoxy Composites with Nano-Enhanced Resin after Water Exposure

Czasopismo

Advances in Materials Science [ISSN: 1730-2439]

Opis bibliograficzny

Landowski M., Imielińska K.: Impact Behaviour of Glass Fribre /Epoxy Composites with Nano-Enhanced Resin after Water Exposure// Advances in Materials Science. -Vol. 15., iss. 2 (2015), s.30-35

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.degruyter.com/view/j/adms.2015.15.issue-2/adms-2015-0010/adms-2015-0010.xml

DOI

10.1515/adms-2015-0010

Słowa kluczowe

POLYMER COMPOSITES, NANO-COMPOSITES, LOW VELOCITY IMPACT

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

11

Abstrakt

Impact behaviour of glass fibre /epoxy composites with nano- SiO2 modified resin was studied in terms of low velocity impact after water exposure. Nanocomposites with 1%, 2%, 3% 5% 7% nano-SiO2 (Nanopox- Evonic) were investigated. Peak impact load and impact damage area as a function of nanoparticle contents were compared for dry specimens and for samples exposed to water (0.7 %wt. 1.7% water absorbed) at 1J, 2J 3J impact energies. For unmodified composite peak force was higher than for 3% modified specimens and higher for dry specimens than those exposed to water. Impact damage areas were plotted as a function of water contents for modified and unmodified samples. Failure modes were illustrated using SEM micrographs. Numeropus matrix cracks were the dominating failure mode in dry speciemens both unmodified and the modified. Fibre fracture was observed at 3J impact energy in all dry unmodified samples, however water exposure prevented early fibre fracture in nanocomposites. The proposed energy absorption mechanism is nanoparticles debonding.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski

Tytuł

An experimental study of high-hydrogen welding processes

Czasopismo

REVISTA DE METALURGIA [ISSN: 0034-8570, IF2015: 0,203]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Łabanowski J.: An experimental study of high-hydrogen welding processes// REVISTA DE METALURGIA. -Vol. 51, iss. 4 (2015), s.1-11

Link do wersji pełnotekstowej

http://dx.doi.org/10.3989/revmetalm.055

DOI

10.3989/revmetalm.055

Słowa kluczowe

DIFFUSIBLE HYDROGEN, GLYCERIN METHOD, MERCURY METHOD, UNDERWATER WELDING, WELDABILITY

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Hiszpania

Liczba punktów

15

Abstrakt

This paper presents investigation results of determination of the diffusible hydrogen content in deposited metal obtained by means of two most often used methods-the glycerin method and the mercury method. Relation has been defined between results of those methods in the area characteristic of low-hydrogen as well as high-hydrogen welding processes. Relations available in the literature do not include the diffusible hydrogen content in deposited metal greater than 35 ml/100 g. Extending the scope of analysis of the diffusible hydrogen quantity to an 80 ml/100 g level considerably simplifies carrying out the steel weldability assessment with the use of high-hydrogen processes and with welding in water environment.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Gajowiec

Tytuł

Badania złączy lutowanych próżniowo ze stali austenitycznej

Słowa kluczowe

LUTOWANIE, STAL AUSTENITYCZNA 316L

Forma publikacji

EX - ekspertyza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem badań była ocena poprawności budowy złącza lutowanego próżniowo ze stali austenitycznej 316L oraz analiza składu chemicznego charakterystycznych obszarów badanej próbki. Na podstawie badań wizualnych oraz metalograficznych na mikroskopie skaningowym (w tym analizy EDS) stwierdzono, że badane złącze charakteryzuje się dużym nasileniem występowania niezgodności, co wynika z silnej segregacji dendrytycznej pierwiastków stopowych. Zalecono przeprowadzenie szczegółowej analizy czynników technologicznych (głównie parametrów lutowania wpływających na prędkość stygnięcia wykonanych złączy).

 

Autorzy

Jerzy Łabanowski, Aleksandra Świerczyńska, Joanna Michalska

Tytuł

The effect of pre-hydrogen charging on corrosion behaviour of superduplex stainless steel welded joints

Czasopismo

Solid State Phenomena [ISSN: 1012-0394]

Opis bibliograficzny

Łabanowski J., Świerczyńska A., Michalska J.. The effect of pre-hydrogen charging on corrosion behaviour of superduplex stainless steel welded joints. Solid State Phenomena, 2015, Vol. 227, , s.267-270

DOI

10.4028/www.scientific.net/SSP.227.267

Słowa kluczowe

HYDROGEN DEGRADATION., SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, WELDED JOINTS

Forma publikacji

ARr - publikacja w in. zagranicznym czasopiśmie naukowym (tylko język obcy)

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Szwajcaria

Abstrakt

The paper presents results of research undertaken to determine the influence of hydrogen on passivity and corrosion resistance of 2507 super duplex stainless steel welded joints. Butt welded joints were made with low heat input using flux corded arc welding (FCAW) method. Coupons of 5.0 x 5.0 mm were cut from the welded joints containing weld metal (WM), heat affected zone (HAZ) and parent metal (PM). Hydrogen was introduced into the samples by cathodic current method under galvanostatic condition at room temperature. Corrosion resistance was qualified with the polarization curves registered in synthetic sea water. Electrochemical hydrogen charging affected the native passive layer. The internal hydrogen shifted corrosion potential to the more active direction and cause an increase in corrosion current density. The corrosion sensitivity increases for higher current density applied during hydrogen charging. Weld metal area has been revealed as the most sensitive to corrosion attack.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Ocena przydatności komercyjnych elektrod otulonych do spawania mokrego pod wodą z wykorzystaniem analizy skupień

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Rogalski G., Świerczyńska A., Łabanowski J.: Ocena przydatności komercyjnych elektrod otulonych do spawania mokrego pod wodą z wykorzystaniem analizy skupień// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 87., nr. 10 (2015), s.27-30

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/issue/view/57/showtoc

DOI

 

Słowa kluczowe

ANALIZA SKUPIEŃ, ELEKTRODY OTULONE, SPAWANIE MOKRE, SPAWANIE POD WODĄ

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

9

Abstrakt

Najbardziej uniwersalną i ekonomiczną metodą remontów konstrukcji eksploatowanych pod wodą jest spawanie mokre elektrodami otulonymi. Ze względu na bardzo dobrą operatywność i stabilność jarzenia się łuku w środowisku wodnym stosuje się elektrody o otulinie rutylowej. Na rynku dostępnych jest kilka gatunków elektrod dedykowanych do prac podwodnych, których cena jest znacznie wyższa niż elektrod komercyjnych. Celem pracy było statystyczne zbadanie możliwości zastąpienia droższych elektrod specjalistycznych popularnymi zamiennikami. Na podstawie danych zgromadzonych z katalogów producentów materiałów dodatkowych do spawania i przy zastosowaniu technik analizy skupień (metody Warda i k-średnich) określono względne podobieństwo 37 gatunków elektrod rutylowych. Zastosowana metodologia pozwoliła na wytypowanie spośród analizowanych elektrod gatunków najbardziej zbliżonych pod względem składu chemicznego i własności stopiwa do elektrod przeznaczonych do prac podwodnych.

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Michał Landowski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Spawalność tytanu Grade 2 na przykładzie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Fydrych D., Landowski M., Łabanowski J.: Spawalność tytanu Grade 2 na przykładzie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 87., nr. 10 (2015), s.17-22

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/issue/view/57

Słowa kluczowe

NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZE, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE METODĄ TIG, TYTAN, WYMIENNIKI CIEPŁA

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

9

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano właściwości, obszary zastosowania i problemy związane ze spawalnością tytanu i jego stopów. Opracowano technologię spawania metodą TIG płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła typu JAD B z tytanu Grade 2, zaprezentowano wyniki badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych. Szczególną uwagę zwrócono na trudności związane z przygotowaniem krawędzi elementów do spawania i wynikające z nich niezgodności spawalnicze.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski, Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Cold Cracking Of Underwater Wet Welded S355G10+N High Strength Steel

Czasopismo

Advances in Materials Science [ISSN: 1730-2439]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Łabanowski J., Tomków J., Rogalski G.: Cold Cracking Of Underwater Wet Welded S355G10+N High Strength Steel// Advances in Materials Science. -Vol. 15., iss. 3 (2015), s.48-56

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.degruyter.com/view/j/adms.2015.15.issue-3/adms-2015-0015/adms-2015-0015.xml?format=int

Słowa kluczowe

COLD C, HIGH STRENGTH STEEL, UNDERWATER WELDING, WELDABILITY, WET WELDING

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

angielski

Liczba punktów

11

Abstrakt

Water as the welding environment determines some essential problems influencing steel weldability. Underwater welding of high strength steel joints causes increase susceptibility to cold cracking, which is an effect of much faster heat transfer from the weld area and presence of diffusible hydrogen causing increased metal fragility. The paper evaluates the susceptibility to cold cracking of the high strength S355G10+N steel used, among others, for ocean engineering and hydrotechnical structures, which require underwater welding. It has been found from the CTS test results that the investigated steel is susceptible to cold cracking in the wet welding process.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Spawanie podwodne stali odpornych na korozję typu dupleks typu 2205

Źródło wydania

XVII POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XIX SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA

Słowa kluczowe

FERRYT DELTA, METALOGRAFIA, SPAWANIE POD WODĄ, STAL DUPLEKS

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W prezentacji przedstawiono wpływ spawania w środowisku wodnym na właściwości napoin wykonanych na stali dupleks 2205. Określono wpływ zmiany biegunowości spawania w środowisku wodnym, zawartość ferrytu w napoinach, zmierzono twardość oraz wykonano badania metalograficzne mikro- i makroskopowe.

 

Autorzy

Leszek Piotrowski, Marek Chmielewski, Bolesław Augustyniak, Paweł Maciakowski, Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Stress anisotropy characterisation with the help of Barkhausen effect detector with adjustable magnetic field direction

Czasopismo

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS [ISSN: 1383-5416, IF2015: 0,724]

Opis bibliograficzny

Piotrowski L., Chmielewski M., Augustyniak B., Maciakowski P., Prokop K.: Stress anisotropy characterisation with the help of Barkhausen effect detector with adjustable magnetic field direction// INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS. -Vol. 48, nr. 2,3 (2015), s.163-170

Link do wersji pełnotekstowej

http://content.iospress.com/articles/international-journal-of-applied-electromagnetics-and-mechanics/jae1983

DOI

10.3233/JAE-151983

Słowa kluczowe

BARKHAUSEN EFFECT, MATERIAL CHARACTERIZATION, STRESS, ANISOTROPY, WELDING

Forma publikacji

JCR - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Włochy

Liczba punktów

15

Abstrakt

In the paper we describe a novel apparatus for the measurement of the Barkhausen noise (BN) angular dependence, which in turn may be indicative of the stress induced anisotropy of magnetic properties. Such dependence can be further used for the stress distribution evaluation. The change of magnetization direction in the material is obtained by varying the magnetic flux density in two perpendicular yokes of the apparatus. We present here, as an example, the application of the apparatus for the determination of the stress distribution in the welded plates. It is to be stressed that, thanks to the very short time of measurements achieved with the presented apparatus, it is very straightforward to obtain the spatial distribution of the stress over relatively big area of the plates in question. The whole measurement process as well as obtained data post processing is computer controlled and a stress distribution (based on 5 × 5 measurement matrix) for a single plate may be determined in less than an hour.

 

Autorzy

Dariusz Fydrych, Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Wpływ techniki ściegu odpuszczającego na spawalność stali S355G10+N pod wodą

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Fydrych D., Tomków J., Rogalski G., Łabanowski J.: Wpływ techniki ściegu odpuszczającego na spawalność stali S355G10+N pod wodą// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. Vol. 87., nr. 9 (2015), s.29-33

Słowa kluczowe

PĘKANIE ZIMNE, SPAWALNOŚĆ, SPAWANIE MOKRE, SPAWANIE POD WODĄ, STAL PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOSCI

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

9

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano idee spawania mokrego oraz stosowanie techniki ściegów odpuszczających. Przedstawiono wpływ zastosowania techniki ściegu odpuszczającego na skłonność stali podwyższonej wytrzymałości S355G10+N do pękania zimnego wyrażoną twardością strefy wpływu ciepła w warunkach spawania podwodnego. Badania przeprowadzono na próbkach spawanych techniką mokrą elektrodami otulonymi (MMA). W wyniku zrealizowanych badań wskazano, iż zastosowana technika w przypadku konieczności spawania naprawczego konstrukcji oceanotechnicznych ze stali S355G10+N może prowadzić do istotnej poprawy własności złączy.

 

Autorzy

Jacek Tomków

Tytuł

Wpływ techniki ściegu odpuszczającego na spawalność stali S355G10+N spawanej pod wodą metodą mokrą

Źródło wydania

4. Międzynarodowa Konferencja "Natryskiwanie cieplne i napawanie - postęp, zastosowania i nowoczesne technologie ITSHC Wrocław 2015

Słowa kluczowe

SPAWALNOŚĆ, STAL PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOSCI, TECHNIKA ŚCIEGU ODPUSZCZAJĄCEGO

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W prezentacji przedstawiono problemy spawalności stali S355G10+N spawanej pod wodą oraz zaproponowano metodę poprawy jakości złączy, stosując Technikę Ściegu Odpuszczającego

 

Autorzy

Maciej Niedostatkiewicz, Jacek Haras, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski

Tytuł

Use of X-ray radiography in the diagnosis of bonded anchors

Źródło wydania

7th International Symposium on Processs Tomography

Opis bibliograficzny

Niedostatkiewicz M., Haras J., Grudzień K., Romanowski A.: Use of X-ray radiography in the diagnosis of bonded anchors// 7th International Symposium on Processs Tomography / Drezno: Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf, 2015, s.1-10

Słowa kluczowe

KOTWY WKLEJANE, DIAGNOSTYKA MONTAŻU, METODY BEZINWAZYJNE, TPROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

angielski

Kraj publikacji

Niemcy

Abstrakt

Kotwy wklejane należą do najbardziej popularnych metod montażu elementów konstrukcyjnych. Promieniowanie rentgenowskie częściowo umożliwia diagnostykę zespolenia lepiszcza z podłożem. W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu parametrów technicznych aparatów rentgenowskich na sposób i dokładność wykonania zdjęć diagnostycznych osadzenia kotew stalowych przy zastosowaniu lepiszcza syntetycznego

 

Autorzy

Michał Landowski

Tytuł

Wpływ warunków przechowywania na jakość drutów proszkowych

Źródło wydania

SYMPOZJUM KATEDR I ZAKŁADÓW SPAWALNICTWA : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych

Opis bibliograficzny

Landowski M., Fydrych D., Świerczyńska A.: Wpływ warunków przechowywania na jakość drutów proszkowych// SYMPOZJUM KATEDR I ZAKŁADÓW SPAWALNICTWA : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych/ : , 2015, s.221-232

Słowa kluczowe

CHŁONNOŚĆ WODY, DRUTY PROSZKOWE, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań chłonności drutów proszkowych. Badane druty proszkowe zostały poddane ekstremalnym warunkom 60°C i wilgotności względnej 90% przez 240 godzin. Określono chłonność oraz zbadano jakość powierzchni drutów proszkowych po ekspozycji. Wykonano napoiny nawilżonymi drutami proszkowymi i zbadano ilość wodoru dyfundującego w stopiwie.

 

Autorzy

Michał Landowski, Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska

Tytuł

Wpływ warunków przechowywania na jakość drutów proszkowych

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt.: "Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych"

Opis bibliograficzny

Landowski M., Fydrych D., Świerczyńska A.: Wpływ warunków przechowywania na jakość drutów proszkowych// Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt.: "Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych"/ ed. Artur Czupryński Gliwice: Archives of Foundry Engineering, 2015, s.223-232

Słowa kluczowe

CHŁONNOŚĆ WODY, DRUTY PROSZKOWE, WODÓR DYFUNDUJĄCY

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

polski

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań chłonności drutów proszkowych. Badane druty proszkowe zostały poddane ekstremalnym warunkom 60°C i wilgotności względnej 90% przez 240 godzin. Określono chłonność oraz zbadano jakość powierzchni drutów proszkowych po ekspozycji. Wykonano napoiny nawilżonymi drutami proszkowymi i zbadano ilość wodoru dyfundującego w stopiwie.

 

Autorzy

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Ocena możliwości naprawy rurociągu podwodnego ze stali API 5L X65 przy zastosowaniu spawania mokrego

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa [ISSN: 0033-2364]

Opis bibliograficzny

Rogalski G., Fydrych D., Łabanowski J.: Ocena możliwości naprawy rurociągu podwodnego ze stali API 5L X65 przy zastosowaniu spawania mokrego// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 87., nr. 5 (2015), s.83-90

Link do wersji pełnotekstowej

http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/232

Słowa kluczowe

SPAWANIE POD WODĄ, SPAWANIE MOKRE, RUROCIĄG, SPAWALNOŚĆ

Forma publikacji

AR - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych

Język publikacji

polski

Liczba punktów

9

Abstrakt

Praca dotyczy zagadnień związanych z naprawami podwodnych rurociągów ze stali API 5L X65, które ulegają uszkodzeniom eksploatacyjnym. Wykonano w warunkach spawania mokrego elektrodami otulonymi złącza naprawcze symulowanych pęknięć w elementach rurociągu z izolacją polimerową oraz przeprowadzono ich badania nieniszczące, twardości oraz metalograficzne makroi mikroskopowe. Stwierdzono występowanie niezgodności spawalniczych typu: mikropęknięcie, mikroprzyklejenie i błędy kształtu oraz niebezpieczeństwo wzrostu twardości maksymalnej SWC powyżej założonego kryterium akceptacji: 380HV10. Analiza wyników wykazała, że elementy z badanej stali pracujące pod wodą mogą być naprawiane zastosowaną techniką.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska, Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Pad welding of duplex stainless steel grade 2205 in underwater conditions using covered electrodes

Źródło wydania

1st Polish-Russian Symposium on Science and Education

Słowa kluczowe

DUPLEX STAINLESS STEEL, MMA PROCESS, MICROSTRUCTURE, HARDNESS TEST, WELDABILITY, UNDERWATER WELDING, WELDING

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

angielski

Abstrakt

The test results of duplex stainless steel welded joints made with different polarity current, using manual metal arc welding (MMA) in underwater conditions habe been presented. Hardness test of the welds in characteristic areas, metallographic examinations, measurements of the ferrite content and the width of the heat affected zone (HAZ) have been performed. Wedlability of the duplex stainless steel grade 2205 in underwater conditions was determined as good.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska, Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski

Tytuł

Pad welding of duplex stainless steel grade 2205 in underwater conditions using covered electrodes

Źródło wydania

W : 1st Polish-Russian Symposium on Science and Education

Słowa kluczowe

DUPLEX STAINLESS STEEL, UNDERWATER WELDING, MMA PROCESS, MICROSTRUCTURE, HARDNESS TEST, WELDABILITY, WELDING

Forma publikacji

K - komunikaty, abstrakty, postery, streszczenia

Język publikacji

angielski

Abstrakt

The test results of duplex stainless steel welded joints made with different polarity current, using manual metal arc welding (MMA) in underwater conditions have been presented. Hardness tests of the welds in characteristic areas, metallographic examinations, measurements of the ferrite content and the width of the heat affected zone (HAZ) have been performed. Weldability of duplex stainless steel grade 2205 in underwater conditions was determined as good.

 

Autorzy

Jacek Tomków, Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Weldability of 460ML high strenght low alloy steel welded by wet welding method

Źródło wydania

1st Polish-Russian Symposium on Science and Education

Słowa kluczowe

TEKKEN, UNDERWATER WELDING, WELDABILITY, WET WELDING

Forma publikacji

K - komunikaty, abstrakty, postery, streszczenia

Język publikacji

angielski

Abstrakt

There are presented results of weldability technological Tekken tests of S460ML steel welded under wet conditions.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska

Tytuł

Wstępne badania spawalności stali dupleks typu 2205 w środowisku wodnym metodą mokrą

Źródło wydania

Sympozjum Katedry i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych

Słowa kluczowe

SPAWALNOŚĆ STALI, SPAWANIE POD WODĄ, STAL DUPLEKS, STAL DUPLEX

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W prezentacji przedstawiono wstępne badania spawalności stali odpornej na korozję typu dupleks 2205 w środowisku wodnym metodą mokrą.

 

Autorzy

Karolina Prokop-Strzelczyńska, Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Wstępne badania spawalności stali dupleks typu 2205 w środowisku wodnym metodą mokrą

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa: Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych

Opis bibliograficzny

Prokop K., Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: Wstępne badania spawalności stali dupleks typu 2205 w środowisku wodnym metodą mokrą// Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa: Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych/ ed. Artur Czupryński Katowice- Gliwice: Politechnika Śląska, , 2015, s.233-244

Słowa kluczowe

MIKROSTRUKTURA, SPAWALNOŚĆ STALI, SPAWANIE POD WODĄ, STAL DUPLEKS

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

polski

Abstrakt

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań spawalności stali ferrytyczno-austenitycznej odpornej na korozję typu dupleks 2205 w środowisku wodnym, metodą mokrą, elektrodami otulonymi. Omówiono wpływ cyklu cieplnego spawania na strukturę i właściwości napoin wykonanych pod wodą. Zrealizowane wstępne badania wykazały przydatność stali dupleks do spawania w środowisku wodnym.

 

Autorzy

Jacek Tomków, Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Skłonność stali S460ML do powstawania pęknięć zimnych podczas spawania pod wodą metodą mokrą

Źródło wydania

W : Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych

Opis bibliograficzny

Tomków J., Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: Skłonność stali S460ML do powstawania pęknięć zimnych podczas spawania pod wodą metodą mokrą// W : Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa : Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych/ ed. Artur Czupryński Katowice-Gliwice: Politechnika Śląska, 2015, s.245-259

Słowa kluczowe

PĘKANIA ZIMNE, TEKKEN, SPAWANIE MOKRE, SPAWALNOŚĆ

Forma publikacji

ZR - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)

Język publikacji

polski

Abstrakt

W pracy przedstawiono problem spawania stali o podwyższonej wytrzymałości S460ML podczas wykonywania złączy w środowisku wodnym, metodą mokrą, elektrodami otulonymi. Omówiono zachowanie się złączy próbnych (próba Tekken) podczas ich spawania pod wodą. Zrealizowane badania pokazały, iż stal S460ML w warunkach spawania mokrego (MMA) jest skłonna do tworzenia pęknięć zimnych w spoinie.

 

Autorzy

Jacek Tomków

Tytuł

Skłonność stali S460ML do powstawania pęknięć zimnych podczas spawania pod wodą metodą mokrą

Źródło wydania

Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa :Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych

Słowa kluczowe

SPAWALNOŚĆ, PĘKNIĘCIA ZIMNE, TEKKEN, SPAWANIE POD WODĄ

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

polski

Abstrakt

W prezentacji przedstawiono skłonność stali o podwyższonej wytrzymałości S460ML do powstawania pęknięć zimnych podczas jej spawania pod wodą metodą mokrą, elektrodami otulonymi.

 

Autorzy

Michał Landowski

Tytuł

Opracowanie nowych technologii wykonania głębokich wytłoczek

Słowa kluczowe

OBRÓBKA PLASTYCZNA, PRASY, TŁOCZENIE BLACH, TŁOCZNIKI

Forma publikacji

Z - raport, sprawozdanie, praca badawcza

Język publikacji

polski

Abstrakt

Celem pracy było opracowanie nowych technologii wykonywania głębokich wytłoczek dla PLASMET Czechowicz sp.j. Opracowanie ma być podstawą zbudowania linii produkcyjnej oraz do zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji głębokich wytłoczek. Nowoczesne maszyny oraz wdrożona technologia ma na celu usprawnienie organizacji produkcji, zmniejszenie strat materiałowych, zwiększenie efektywności produkcji, unowocześnienie produktu końcowego, oszczędność zużycia energii elektrycznej i ochronę środowiska.

 

Autorzy

Michał Landowski, Krystyna Imielińska

Tytuł

Effects of the nanoparticles for low velocity impact and mechanical properties of epoxy/glass nanocomposites in water enviroment.

Źródło wydania

1st Polish – Russian Symposium on Science and Education

Słowa kluczowe

NANOCOMPOSITE, LAMINATE, LOW VELOCITY IMPACT, MICROSTRUCTURE.

Forma publikacji

K - komunikaty, abstrakty, postery, streszczenia

Język publikacji

angielski

Abstrakt

Flexural strength and low velocity impact properties were investigated in terms of possibile improvements due to epoxy matrix modification by SiO2 nanoparticles (1%, 2%, 3%, 5%, 7%wt.) in glass/epoxy laminates formed using hand lay-up. The matrix resin was Hexion L285 (DGEBA) with Nanopox A410 - SiO2 (20 nm) nanoparticle suspension in the base epoxy resin (DGEBA) supplied by Evonic. Epoxy matrix modification using 2%, 3%, 5% 7% nanoparticles had negative effect on flexural strength, Young’s modulus and interlaminar shear strength (ILSS) of the laminates. Only 1% nanoparticles resulted in slight increase in ILSS. Dynamic fracture characteristics in low velocity impact tests at 1J, 2J 3J impact energies showed minor decrease in the maximum load, energy absorbed and slight increase in the specimens deflection. Absence of positive nanoparticles effect in static and dynamic tests was due to hand lay-up forming technique which prevented high quality of the material with good adhesion of nanoparticles and the matrix resin as well as the resin with the fibres. More advanced vacuum assisted forming technique such as resin infusion is necessary for the applied nanoparticle product to expect its positive effect.

 

Autorzy

Michał Landowski

Tytuł

Effects of the nanoparticles for low velocity impact and mechanical properties of epoxy/glass nanocomposites in water enviroment

Źródło wydania

1st Polish-Russian Symposium on Science and Education

Słowa kluczowe

NANOCOMPOSITE, LAMINATE, LOW VELOCITY IMPACT, MICROSTRUCTURE

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

angielski

Abstrakt

Flexural strength and low velocity impact properties were investigated in terms of possibile improvements due to epoxy matrix modification by SiO2 nanoparticles (1%, 2%, 3%, 5%, 7%wt.) in glass/epoxy laminates formed using hand lay-up. The matrix resin was Hexion L285 (DGEBA) with Nanopox A410 - SiO2 (20 nm) nanoparticle suspension in the base epoxy resin (DGEBA) supplied by Evonic. Epoxy matrix modification using 2%, 3%, 5% 7% nanoparticles had negative effect on flexural strength, Young’s modulus and interlaminar shear strength (ILSS) of the laminates. Only 1% nanoparticles resulted in slight increase in ILSS. Dynamic fracture characteristics in low velocity impact tests at 1J, 2J 3J impact energies showed minor decrease in the maximum load, energy absorbed and slight increase in the specimens deflection. Absence of positive nanoparticles effect in static and dynamic tests was due to hand lay-up forming technique which prevented high quality of the material with good adhesion of nanoparticles and the matrix resin as well as the resin with the fibres. More advanced vacuum assisted forming technique such as resin infusion is necessary for the applied nanoparticle product to expect its positive effect.

 

Autorzy

Jacek Tomków, Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Tytuł

Weldability of 460ML high strenght low alloy steel welded by wet welding method

Słowa kluczowe

UNDERWATER WELDING, WELDABILITY, TEKKEN TESTS, MAXIMUM HARDNESS OF HEAT EFFECTED ZONE, WET WELDING

Forma publikacji

PR - prezentacja multimedialna, prelekcja,wystąpienie ustne

Język publikacji

angielski

Abstrakt

Transferring the welding process to water environment results first of all in increasing diffusible hydrogen content in deposited metal, as well as in increased cooling rate. Increasing cooling rate depends on forming fragile structures and residual stresses value in welded joints. Results of weldability technological Tekken tests shown that joints of S460ML steel welded under wet conditions are partly sensitive to cold cracking. In all welded joints made under water the cracks in welds were formed. Cracks in joints welded in air atmosphere were also observed.