Zespół Inżynierii Spajania kształci studentów I i II stopnia na różnych kierunkach Wydziału Mechanicznego i innych Wydziałów Politechniki Gdańskiej (m.in. Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Energetyka, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna).

Zespół Inżynierii Spajania prowadzi projekty inżynierskie i prace dyplomowe indywidualne oraz zespołowe z zakresu procesów spawalniczych, technologii metali oraz inżynierii materiałowej.

Zespół Inżynierii Spajania realizuje przedmioty:

 • Technologia spajania
 • Technologia i spajanie metali
 • Teoretyczne podstawy spawalnictwa
 • Sterowanie procesami spawalniczymi
 • Eksploatacja i naprawy konstrukcji spawanych
 • Projektowanie konstrukcji spawanych
 • Techniki kształtowania, spajania i regeneracji
 • Procesy i urządzenia spajania
 • Spawalność materiałów zaawansowanych
 • Automatyzacja procesów spawalniczych
 • Zachowanie materiałów czasie spajania i eksploatacji
 • Diagnostyka i eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Technologie spajania materiałów
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwarzania
 • Odlewnictwo i przeróbka plastyczna
 • Technologie obróbki bezubytkowej
 • Technologie materiałowe I
 • Technologie materiałowe II
 • Technologia metali
 • Materiałoznawstwo I
 • Materiałoznawstwo II
 • Metale i stopy I
 • Materiały konstrukcyjne
 • Podstawy inżynierii materiałowej II
 • Współczesne materiały inżynierskie
 • Normalizacja i ocena jakości
 • Materiały konstrukcyjne specjalne
 • Materiały kompozytowe
 • Technologie wytwarzania i trwałość materiałów kompozytowych
 • Technologie wytwarzania spieków
 • Technologie otrzymywania nanomateriałów
 • Podstawy nowych technologii materiałowych
 • Metody komputerowe w wytwarzaniu maszyn
 • Wspomaganie komputerowe inżynierii materiałowej
 • Globalna infrastruktura informacyjna
 • Technologie Informatyczne
 • Metody planowania eksperymentu
 • Wykład monograficzny
 • Źródła wiedzy historycznej
 • Praca przejściowa
 • Projekt grupowy
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium angielskojęzyczne
 • Komunikacja w języku angielskim technicznym
 • Structural Materials
 • Contemporary Construction Materials
 • Planning of experiments
 • Wybrane zagadnienia materiałoznawstwa i ochrony antykorozyjnej (OiO)
 • Nanotechnologie w materiałach konstrukcyjnych (FTiMS)
 • Nowoczesne technologie materiałowe (FTiMS)