Działalność naukowa Zespołu Inżynierii Spajania:

 

 • Badania procesów spawania pod wodą
 • Niszczenie środowiskowe metali i ich złączy spawanych
 • Badania spawalności stali
 • Analityczne i eksperymentalne metody określania wodoru w złączach spawanych
 • Spawalność stali konstrukcyjnych PW oraz typu dupleks w warunkach podwodnych
 • Badanie procesów i własności połączeń zgrzewanych wybuchowo
 • Teoria spawalniczych procesów cieplnych
 • Analizy wielowymiarowe w technologiach spajania
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawania
 • Empiryczne i analityczne metody określania naprężeń w złączach spawanych

 

 

Oferta badawcza i usługowa:

 

 • Badania podstawowe w zakresie: teorii procesów cieplnych przy spawaniu, teorii naprężeń i odkształceń spawalniczych, pęknięć kruchych i zwłocznych, teoretycznych podstaw i technologii zgrzewania wybuchowego
 • Ekspertyzy i konsulting w zakresie opracowywania technologii spawania złożonych obiektów spełniających wymagania EN,
 • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii spawania -WPS, analizy techniczno-ekonomiczne, obliczenia inżynierskie,
 • Nadzory jakościowe przy budowie konstrukcji spawanych,
 • Podwodne prace spawalnicze,
 • Badania radiograficzne, ultradźwiękowe, magnetyczne i penetracyjne materiałów, konstrukcji spawanych i odlewów,
 • Pomiary naprężeń pozostających stalowych konstrukcji spawanych metodą nieniszczącą,
 • Badania złączy spawanych w ramach prób dopuszczeniowych i egzaminów spawaczy,
 • Badania metalograficzne metali i stopów, a w szczególności ich złączy spawanych,
 • Zgrzewanie wybuchowe metali i stopów,
 • Technologie regeneracji elementów maszynowych,
 • Technologie obróbki plastycznej metali i prace w zakresie obróbki plastycznej