Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

Zespół Inżynierii Spajania

 

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel.: +48 58 347 23 66
tel.: +48 58 347 20 63