Wybrane publikacje pracowników Katedry

 

prof. dr hab. inż. JANUSZ T. CIEŚLIŃSKI, prof. zw. PG

 

Monografie

 1. Cieśliński J.T.: Studium wrzenia pęcherzykowego na metalicznych powierzchniach porowatych. Zesz. Nauk. P. Gdań. 1996 Nr 547, Mechanika LXXIV s. 168
 2. Mikielewicz J., Cieśliński J.T.: Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. Wrocław, Warszawa, Kraków: PAN Zakład Narodowy im. Ossolińskich**1999, 274 s. 165. Maszyny Przepływowe. Red. Eustachy S. Burka, t. 24. PAN IMP
 3. Cieśliński J.T.: Modelowanie wrzenia pęcherzykowego. Gdańsk: P. Gdań. 2005 s. 148

Artykuły w czasopismach

Lista JCR

 1. Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.: Pool boiling of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids on porous coated tubes. Heat Transfer Engineering (available on-line in October 2014, hard copy – March 2015)
 2. Cieslinski J.T., Fiuk A.: Heat transfer characteristics of a two-phase thermosyphon heat exchanger. Applied Thermal Engineering. - Vol. 51, 2013, s. 112-118.
 3. Cieslinski J.T., Krasowski K.: Heat Transfer During Pool Boiling of Water, Methanol and R141b on Porous Coated Horizontal Tube Bundles. J Enhanced Heat Transfer, Vol. 20 (2), 2013, pp. 165-177
 4. Dawidowicz B., Cieśliński J.T.: Heat transfer and pressure drop during flow boiling of pure refrigerants and refrigerant/oil mixtures in tube with porous coating. // International Journal of Heat and Mass Transfer. - Vol. 55, iss. 9-10, 2012, s. 2549–255.
 5. Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.: Pool boiling of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids on horizontal smooth tubes. Nanoscale Research Letters, 2011, doi:10.1186/1556-276X-6-220 - ISSN 1556-276X
 6. Cieśliński J.T.: Flow and Pool Boiling on Porous Coated Surfaces, 2011, Rev Chem Eng 27 (2011): 179–190 © 2011 by Walter de Gruyter • Berlin • Boston. DOI 10.1515/REVCE.2011.007
 7. Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.: The effect of pressure on heat transfer during pool boiling of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids on stainless steel smooth tube. Chemical and Process Engineering. - Vol. 32, no. 4, 2011, s. 321-332.
 8. Dominiczak P., Cieśliński J.T.: Circumferential temperature distribution during nucleate pool boiling outside smooth and modified horizontal tubes. Experimental Thermal a. Fluid Science. 2008, vol. 33 s. 173-177.
 9. Targański W., Cieśliński J.T.: Evaporation of R407c/oil mixtures inside corrugated and micro-fin tubes. Applied Thermal Engineering, vol. 27, 2007, pp. 2226-2232.
 10. Cieśliński J.T., Polewski J., Szymczyk J. A.: Flow field around growing and rising vapour bubble by PIV measurement. J. of Visualization vol. 8, 2005, no. 3, 1-8.
 11. Cieśliński J.T., Mosdorf R.: Gas bubble dynamics – experiment and fractal analysis. Int. J. Heat and Mass Transfer, vol. 48, 2005, no. 9, pp. 1808-1818.
 12. Cieśliński J.T.: Nucleate pool boiling on porous metallic coatings. Experimental Thermal a. Fluid Sci.**2002 vol. 25 s. 557-564.
 13. Szymczyk J.A., Cieśliński J.T., Meironke H., Wysocki J.: Visualisierung der Blasenbildung an einer Kapillare mittels der Particle Image Velocimetry. Z. Angew. Math. Mech.**1999 vol. 79 Suppl. 3 s. 755-756.
 14. Cieśliński J.T.: Eksperymentalne badania wymiany ciepła podczas wrzenia wody na powierzchniach chropowatych. Inż. Chem. i Proces. 1993 vol. 2 s. 211-224.
 15. Lewandowski W.M., Bieszk H., Cieśliński J.T.: Free convection from horizontal screened plates. Wärme- u. Stoffübertragung 1992 nr 27 s. 481-488.
 16. Szymczyk J.A., Siekmann J., Cieśliński J.T.: Oscillatory instabilities in a rapidly rotating liquid annulus. J. Spacecraft and Rockets, 1992 vol. 29 nr 4 s. 491-497.
 17. Lewandowski W.M., Bieszk H., Cieśliński J.T.: Influence  of cylindrical screens on free convection heat transfer from a horizontal plate. Int. J. Heat a. Fluid Flow. 1991 vol. 12 nr 1 s. 92-94.
 18. Szymczyk J., Cieśliński J.T.: Thermocapillary flow in a rapidly rotating cylinder with a free inner surface. Arch. Mech. 1990 vol. 42 nr 4-5 s. 583-594.
 19. Cieśliński J.T., Pudlik W.: Laminar free-convection from spherical segments. Int. J. Heat a. Fluid Flow. 1988 vol. 9 nr 4 s. 405-409

 

Kwartalniki PAN i inne angielskojęzyczne

 1. Cieśliński J.T., Krygier K.: Influence of surface curvature on sessile droplet contact angle of nanofluids. Trans of the IFFM, No. 125, 2013, s. 3-12
 2. Cieśliński J.T., Krygier K.: Wettability of Horizontal Stainless Steel Tube by Nanofluid Droplets, Key Engineering Materials, Vol. 597, 2014, pp. 21-27; online available since 2013/Dec/13
 3. Cieśliński J.T., Krygier K.: Free convection of water-Al2O3 nanofluid from horizontal porous coated tube. Key Engineering Materials, Vol. 597, 2014, pp. 15-20; online available since 2013/Dec/13
 4. Krasowski K., Cieśliński J.T.: Nucleate pool boiling heat transfer from small horizontal smooth tube bundles. Transactions of the Institute of Fluid Flow Machinery - 2011, no. 123, s. 3-16
 5. Cieśliński J.T., Jasiński R., Polewski J.: Modelling of temperature field of flat boiling section with active single nucleation site. Turbulence: International Journal, vol. 12 (2007), s. 65-73.
 6. Cieśliński J.T., Krasowski k., Kaczmarczyk T.: Simulation of temperature field in cylindrical boiling heating section. Turbulence: International Journal, vol. 12 (2007), s. 59 – 64.
 7. Cieśliński J.T., Targański W.: Horizontal flow boiling of R22, R134a and their mixtures with oil in smooth and enhanced tubes. Arch. of Thermodyn., vol. 28, no. 2 (2007), s. 19-40.
 8. Cieśliński J.T., butrymowicz d.: The Workshop on Multi-Phase Flows. Turbulence: International Journal, vol. 11 (2005), s. 21-23.
 9. Cieśliński J.T., Dawidowicz B.: Influence of porous coating on heat transfer during flow boiling of R22, R134a and R407C. Turbulence: International Journal, vol. 11 (2005), s. 239-246.
 10. Cieśliński J.T., Targański W.: Investigation of R 22 and R 134a flow boiling in enhanced tubes. Transactions of the IFFM, No. 112, 2003 s. 21-36
 11. Cieśliński J.T., Polewski J., Szymczyk J.A.: Formation of bubbles from a single nucleation site. Archives of Thermodynamics. Vol. 23, 2002, No. 3, s. 59-77
 12. Szymczyk J., Cieśliński J.T.: Measurements of gas and vapour detachment frequency, diameter and rise velocity. Transactions of the IFFM, No. 109, 2001, s. 69-85
 13. Cieśliński J.T.: Improved heat transfer to water boiling on tubes covered with porous metallic coatings. Arch. Thermodyn. 1995 vol. 16 nr 1-2 s. 93-101
 14. Cieśliński J.T.: Nucleate pool boiling heat transfer of water from gas-thermally coated surfaces. Arch. Thermodyn. 1992 vol. 13 nr 1-4 s. 49-57
 15. Cieśliński J.T.: An experimental study of nucleate pool boiling heat transfer from a flat horizontal plate covered with porous coatings. Arch. Thermodyn. 1991 vol. 12 nr 1-4 s. 69-76

Rozdziały w książkach

 1. Cieśliński J.T., Kropiwnicki J., Kneba Z.: Zastosowanie silników Stirlinga w mikroukładach kogeneracyjnych.  Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, odnawialne źródła energii.   Praca zbiorowa pod red. W. Zimy i D. Talera, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2013, str. 47 – 60, ISBN 978-83-7242-721-2
 2. Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.: Pool boiling heat transfer of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids on horizontal stainless steel smooth and rough tubes // W : Developments in mechanical engineering / eds. Cieśliński J.T., Szymczyk J.A. : GUT, 2012. - S. 35-48 : 15 rys. - Bibliogr. 16 poz. - ISBN 978-83-7348-454-2
 3. Cieśliński J.T., Krasowski K.: Heat transfer during pool boiling on smooth tube bundle // W : Developments in mechanical engineering, Vol. 4 / eds. J. T. Cieśliński, S. Smoleń. - Gdańsk : Wydaw. PG, 2010. - S. 41-49
 4. Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.: Steady-state characteristics and dynamic response of the PEM fuel cell to unit step change of load // W : Developments in mechanical engineering, Vol. 4 / eds. J. T. Cieśliński, S. Smoleń. - Gdańsk : Wydaw. PG, 2010. - S. 123-134.
 5. Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T., Dawidowicz B., Szymański T.: Charakterystyki ogniwa paliwowego typu PEM przy obciążeniach statycznych i dynamicznych // W : Systemy, technologie i urządzenia energetyczne: praca zbiorowa pod redakcją Jana Talera. T. I. - Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010. - S. 367-376.
 6. Cieśliński J.T.: Modelling of temperature field of cylindrical pool boiling heating section. Chapter 1. W: Developments in mechanical engineering. Vol. 3. Editors: J.T. Cieśliński, A. Barylski. Gdańsk: P. Gdań. 2009, s. 9-21.
 7. Cieśliński J.T., Krasowski K., Siemieńczuk B.: Układ awaryjnego zasilania oparty na ogniwach paliwowych PEFC zasilany wodorem i metanolem. Termodynamika w nauce i gospodarce. Tom 1 / pod red. Z. Gnutka, W. Gajewskiego. - Wrocław: Ofic. Wydaw. Politech. Wroc., 2008, s. 171-177
 8. Cieśliński J.T.: Non-intrusive measurement techniques in bubble dynamics investigation. Chapter 6. W: Developments in mechanical engineering. Vol. 2. Editor: J.T. Cieśliński. Gdańsk: P. Gdań. 2008, s. 51-64.
 9. Cieśliński J.T.: Nucleate pool boiling modelling and experimental investigation. Chapter 7. W: Developments in mechanical engineering. Vol. 1. Editors: A. Barylski, J.T. Cieśliński. Gdańsk: P. Gdań. 2005 s. 122-129
 10. Cieśliński J.T.: Wrzenie na powierzchniach porowatych. Dodatek I 2. W: Teoria wymiany ciepła. [aut.] J. Madejski. Szczecin: P. Szczec.**1999 s. 635-642

Inne czasopisma

 1. Program do obliczeń rozkładu temperatury w kadłubie statku. Cieśliński J.T., Majewski H., Sawiak S., Wittbrodt E. Zesz. Nauk. P. Łódz. 1988 nr 558, Ciep. Masz. Przepł. z. 97 s. 205-206
 2. Lewandowski W., Bieszk H., Cieśliński J.T.: Wpływ cylindrycznych osłon kołowej płyty grzejnej na konwekcyjną wymianę ciepła. Inż. i Aparat. Chem. 1989 R. 28 nr 5 s. 15-19
 3. Bieszk H., Lewandowski W.M., Cieśliński J.T.: Uwagi o stanie metod wykorzystywania energii słonecznej. Inż. i Aparat. Chem. 1989 R. 28 nr 4 s. 3-8
 4. Cieśliński J.T.: Konwekcyjna wymiana ciepła przy swobodnym laminarnym opływie izotermicznej powierzchni kuli. Zesz. Nauk. P. Gdań. 1991 nr 451, Mechanika nr 59 s. 3-13
 5. Cieśliński J.T.: Pool boiling of water on rough and porous coated surfaces. Zesz. Nauk. P. Świętokrz. 1996 Mechanika vol. 61. s. 93-101. 1st International Conf. on "Heat Transfer with Phase Change". HEAT'96. Kielce-Mąchocice, 8-10.12.1996.
 6. Cieśliński J.T., Dominiczak P.R.: An approach to modelling nucleate pool boiling heat transfer from horizontal tubes at low heat flux density. Zesz. Nauk. P. Święt. **1999 [nr] 67 s. 195-204. The Second International Conf. on "Heat Transfer and Transport Phenomena in Multiphase Systems". HEAT'99. Kielce May 18-22, 1999.
 7. Mikielewicz J., Cieśliński J.T.: Możliwości wykorzystania energii słonecznej. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, Nr 10, 2001, 398-400
 8. Cieśliński J.T., Szymczyk J.A.: Wpływ średnicy centrum nukleacji i przegrzania ścianki na częstotliwość generowania pęcherzyków. Pr. Nauk. P. Warsz.**2002, Konferencje z. 22. s. 243-250. XVIII Zjazd Termodynamików. [Warszawa] 2-6.09.2002. Tom. I.
 9. Dominiczak P., Cieśliński J.T.: Obwodowy rozkład temperatury przy wrzeniu wody w dużej objętości na poziomych rurkach ze zmodyfikowaną powierzchnią. Pr. Nauk. P. Warsz.**2002. Konferencje z. 22. s. 317-324, j.w.
 10. Cieśliński J.T., Targański W.: Wpływ rozwinięcia powierzchni na intensyfikację wymiany ciepła podczas wrzenia czynnika R 22 wewnątrz rur. Pr. Nauk. P. Warsz.**2002. Konferencje z. 22. s. 251-258, j.w.
 11. Cieśliński J.T., Targański W.: Badania wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni. Część 1. Tech. Chłod. i Klimat.**2003 R. 10 nr 1 (83) s. 11-17.
 12. Cieśliński J.T., Targański W.: Badania wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni. Część 2. Tech. Chłod. i Klimat.**2003 R. 10 nr 2 (84) s. 48-50.
 13. Cieśliński J.T., Targański W.: Wrzenie mieszanin czynnika chłodniczego w rurkach gładkich. Tech. Chłod. i Klimat.**2003 R. 10 nr 11 s. 401-405.
 14. Targański W., Cieśliński J.T.: Efektywność intensyfikacji przejmowania ciepła na skutek rozwinięcia powierzchni. Tech. Chłod. i Klimat., vol. XI, 2004, nr 9, s. 331-335.
 15. Targański W., Cieśliński J.T.: Przenoszenie ciepła przy wrzeniu w przepływie. Część1. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. - R. 14, nr 11 (2007), s. 434-439
 16. Targański W., Cieśliński J.T.: Przenoszenie ciepła przy wrzeniu w przepływie. Część 2. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. - R. 14, nr 12 (2007), s. 484-491.

Patenty

 1. Patenty. Polska nr 135353. Układ do pomiaru strumienia masy par przegrzanych medium chłodniczego. PG, Gdańsk /Polska/. Współtw. wyn.: Szajner A., Cieśliński J.T., Wysokiński S. Zgłosz. nr P-225611 z 1980.07.10. Opubl. 1986.12.312.
 2. Opis patentowy PL 192757: Termosyfonowy dwufazowy wymiennik ciepła / Politechnika Gdańska, Gdańsk (PL); SECESPOL Sp. z o.o. Gdańsk (PL) ; Wynalazcy: J.T. Cieśliński, A. Fiuk. - Zgłosz. nr 340126 z 2000.05.11. - Opubl. WUP, nr 12 z 29.12.2006.1 s. Int.Cl8 F28D 15/00
 3. Opis patentowy PL 194203: Sposób minimalizacji obwodowego rozkładu temperatury na powierzchni ogrzewanej elektrycznie poziomej rury grzewczej / Politechnika Gdańska, Gdańsk (PL) ; Wynalazcy: J.T. Cieśliński, P. Dominiczak. - Zgłosz. nr 348471 z 03.07.2001. - Opubl. WUP, nr 4 z 30.04.2008: 2 s. Int. Cl. H05B 3/82

Zgłoszenia patentowe

 1. Sposób wykonania stalowej lub miedzianej rurki z metaliczną powłoką porowatą na jej wewnętrznej powierzchni zwłaszcza do intensyfikacji przejmowania ciepła przy wrzeniu cieczy. Zgłoszenie patentowe nr P. 382734 z 19.04.2007, maszyn.- 2007, 3 s. 1 rys. Aut.: Cieśliński J.T., Targański W., Dawidowicz B.

dr inż. BARTOSZ DAWIDOWICZ, starszy wykładowca

Dawidowicz B.: Proces rozdrabniania oraz zapotrzebowanie mocy przy rozdrabnianiu ciał pochodzenia organicznego. V Seminarium Naukowe Środowiskowego Studium Doktoranckiego "Współczesne Technologie i Konwersja Energii", Wydawnictwo PG, Gdańsk 2002, s. 13-18.
Cieśliński J. T., Dawidowicz B., Targański W.: Influence of wall temperature on heat transfer coefficient during R22 boiling in microfin tube. XIII Internationale Tagung Wissenschaft, Praxis, Didaktik. Bremen, 15.-17. Oktober 2003. Bremen: Hochsch. Bremen Fachbereich Masch. 2003 s. 65-71.
Cieśliński J. T., Dawidowicz B.: Badania przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie R22 i R407C w rurkach gładkich i z powłoką porowatą. IV Warsztaty "Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych". Stawiska 2004, CD-ROM.
Dawidowicz B.: Badania wrzenia w przepływie wewnątrz rurek z powłoką porowatą wybranych czynników chłodniczych i ich mieszanin z olejem. VII Seminarium Naukowe Środowiskowego Studium Doktoranckiego "Współczesne Technologie i Konwersja Energii", Wydawnictwo PG, Gdańsk, 15 – 17 września 2004, s. 35-42.
Cieśliński J. T., Dawidowicz B.: Badanie wrzenia R22 w rurkach z powłoką porowatą. Konferencja Naukowa Mechanika 2005, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2005, s. 47-52.
Cieśliński J. T., Dawidowicz B.: Influence of porous coating on heat transfer during R22 and R134a flow boiling. International Symposium Research - Education - Technology. Gdańsk, 20-22 May 2005. Gadńsk: Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, p. 65-70.
Cieśliński J. T., Dawidowicz B.: Horizontal flow boiling of refrigerants inside porous coated tube. 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase System, HEAT 2005, Gdańsk, Poland, 26-30 June, 2005, IFFM Publisher 2005. p. 255-260.
Cieśliński J. T., Dawidowicz B.: Influence of porous coating on heat transfer during flow boiling of R22, R134a and R407C. V Workshop "Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems. Advanced Measurement Techniques" Stawiska, Poland, 2005
Cieśliński J. T., Dawidowicz B.: Wrzenie w przepływie R22, R134a i R407c w poziomych rurkach gładkich i z powłoką porowatą. XIX Zjazd Termodynamików, 2005.

dr inż. KRZYSZTOF GERLACH, starszy wykładowca

Projekt urządzenia zapewniającego równomierne zasilanie czynnikiem wspomagającym cyrkulację cukrzycy w warniku, Gdańsk 1996
Sterowanie przepływem w dozownikach do spożywczych cieczy nieniutonowskich na drodze celowych zmian lepkości pozornej, Białystok 1998.
Wybrane aspekty przemieszczania substancji spożywczych o złożonej strukturze w dozownikach i przenośnikach ślimakowych, Opole 2000.
Ocena wpływu parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych wybranych rozdrabniaczy na zmiany rozkładu uziarnienia produktu, Gdańsk 2002.
The new method of setting the small fishes' backs in the desired direction, 2007.

mgr inż. TOMASZ KACZMARCZYK, doktorant

Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.Z., Krasowski K. Numerical aided design of boiling heating section. . XVI Internationale Tagung : Forschung - Praxis - Didaktik im modernen Maschinenbau, Tagungsband, Stralsund, 10.-13.10.2007, CD-ROM, s. 1-7. ISBN 3-9809953-5-6.
Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.Z., Krasowski K.: .: Simulation of temperature field in cylindrical boiling heating section. Turbulence: International Journal, Vol. 12, 2007, s. 59-64, ISSN 0860-7222.
Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.Z., Krasowski K.: Modelowanie pola temperatury sekcji grzejnej do badania wrzenia. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin - Darłówko, 03-06 września 2007, T.1, red. H. Charun, Wyd. Uczeln. Politechniki Koszalińskiej, 2007, s. 371-378, ISBN 978-83-7365-128-9.
Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.Z., Krasowski K. Badania przepływów wielofazowych i rozwój laboratorium ekoinżynierii. Działalność statutowa, umowa nr 014667/03, 2006.
Cieśliński J.T., Kaczmarczyk: Simulation of temperature field in boiling heating section. VI Warsztaty - Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych: Metody numeryczne, Stawiska k. Kościerzyny, 04-06.09.2006, red. J.T. Cieśliński, CD-ROM, s.1, ISBN 83-88-579-71-1.
Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.Z.: Badania przepływów wielofazowych i rozwój laboratorium ekoinżynierii. Działalność statutowa, umowa nr 014667/03, 2005.
Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.Z., Krasowski K.: Dynamika pęcherzyków parowych i gazowych. Modelowanie pola temperatury sekcji grzejnej do badania wrzenia. Badania własne, umowa nr 014693/31, 2007.
Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.Z., Krasowski K.: Badania przepływów wielofazowych i rozwój laboratorium ekoinżynierii. statutowa, umowa nr 014667/03, 2007.

dr inż. MARIUSZ KOSMOWSKI, adiunkt

Artykuły
Dowgiałło A., Dutkiewicz D., Kosmowski M.: Konstrukcja uniwersalnego urządzenia zasilającego płatownice. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - Mechanika 256 z..61, Opole 2000.
Kosmowski M.: Wibracyjny transport szprotów w profilach zamkniętych. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - Mechanika 256 z..61, Opole 2000.
Kosmowski M.: Rurkowe elementy podające szproty bałtyckie do maszyn przetwórczych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, t. 10 nr 2 s. 5-9, 2001.
Kosmowski M.: Analiza mechanizmów podających ryby. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego t. 12, s. 18-22, 2002.
Kosmowski M.: Wytwarzanie tuszek ze szprotów metodą wyciskania. Inżynieria Rolnicza 4(37), s. 143-148, Warszawa 2002.
Kosmowski M.: Jednostrumieniowe orientowanie podłużne szprotów. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, t. 13 nr 23, s. 30-32, Warszawa 2003.
Kosmowski M.: Orientacja poprzeczna małych ryb. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, t. 14 nr 24, s. 32-35, Warszawa 2004.
Kosmowski M.: Orientowanie ryb o obniżonej kondycji. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Tom 15/26, nr 1, s. 32-33, Warszawa 2005.
Kosmowski M., Gerlach K.: The new method of settings the small fishes' backs in the desired direction. Journal of Food Engineering, vol. 83, 2007, pp. 99-105.

Patenty
Dowgiałło A., Dutkiewicz D., Kosmowski M.: Urządzenie do odgławiania i patroszenia ryb. Patent PL 188245, opublikowany WUP nr 01, 2005.
Kosmowski M., Dowgiałło A., Dutkiewicz D.: Urządzenie do cięcia ryb na płaty. Patent PL 189718, opublikowany WUP nr 09, 2005.
Kosmowski M.: Układ zasilający rybami maszyny przetwórcze. Patent PL 189824, opublikowany WUP nr 09, 2005.
Kosmowski M.: Układ zasilający rybami maszyny przetwórcze. Patent PL 189825, opublikowany WUP nr9, 2005.
Kosmowski M.: Sposób i urządzenie do obróbki małych ryb. Patent PL 198904, opublikowany WUP nr 07, 2008.

dr inż. TADEUSZ MATUSZEK, adiunkt

Wybrane publikacje
Matuszek T. Food systems network transformation based on the contact phenomena. Proc., 1st Int. Symp. on Food Rheology and Structure, Zurich, Switzerland, March 16-21, 1997, pp. 369-373.
Matuszek T., Gawarkiewicz R., Dąbrowski L., An attempt to estimate the O-ring rubber material deformation, 24 Konferencja "KONES'98", Jurata 13-16.09.1998, pp.196-202.
Matuszek T., Grymek Sz., Easy Way to Neurocontroller, "ACoFoP IV", Automatic Control of Food and Biological Processes, Gothenburg 21-23.09.1998, Szwecja, pp. 373-381.
Matuszek T., Grymek Sz., ANN and fuzzy logic applied to freeze drying process control, 2nd Main Meeting, Copernicus Programme, Vol. 3, Drying, 1998, pp. 102-105.
Matuszek T., Mechanism of interactions and diffusion in the food microstructure systems, Proceedings: The International Symposium on Trends in Continuum Physics, "TRECOP'98, 17-20 August, 1998, Poznań, Poland, Ed. World Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong-Kong, 1999, s. 231-241.
Matuszek T., Olszewski H., Modelling of molecule vibration in the dispersive systems, Proceedings: The International Symposium on Trends in Continuum Physics, "TRECOP'98, 17-20 August, 1998, Poznań, Poland, Ed. World Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong-Kong, 1999, s. 242-251.
Matuszek T., Environmental impacts regarding cleaning of fouled surfaces in food industry, Int. Conference on Environmental Degradation of Engineering Materials-EDEM'99, 19-23 September, 1999, Gdańsk-Jurata, vol. 2, s. 223-228.
Matuszek T., Poland Food Industry Development Regarding Hygienic Needs, International Conference:'Food in Europe-Building in Safety', Valencia, Spain, 15-17 October, 2001, CD-01/02/2002.
Matuszek T., Water Quality and its Hygienic Food Processing Requirements, Proceedings: The EHEDG Meeting: Food, Packaging, Equipment and Bulding Surfaces in their Contribution to Food Products Contamination and Processes Safety, Ed. by T.Matuszek, GUT Publishing Office, 26-27 August, 2002, Mierki, Poland, pp.99-102..
Matuszek T., Water Rheology Properties and their Food Microstructure Arrangements, Proceedings: XII Internationale Tagung, Wissenschaft, Praxis, Didaktik, 23-25 October, 2002, Kőln, Germany, pp.95-100.
Matuszek T., Wybrane zagadnienia projektowania modułowego, II Wiosenna Szkoła 'Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Żegiestów 11 15.05.1998, s.49-55.
Matuszek T., Olszewski H., Liquid energy analysis for the spray nozzle jet parameters optimisation, Task Quarterly, 1999, vol.3, nr 2, s.227-237.
Matuszek T., Systemy opakowaniowe z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, Magazyn Przemysłu Rybnego, Styczeń- Marzec, 1999, 1(9), s. 60-64.
Matuszek T., Systemy opakowaniowe z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, (cz. II), Magazyn Przemysłu Rybnego, Kwiecień- Czerwiec, 1999, 2(10), s. 62-66.
Matuszek T., Systemy opakowaniowe z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, Magazyn Przemysłu Spożywczego, Styczeń, 1999, 1, s. 29-32.
Matuszek T., Systemy opakowaniowe z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, (cz. II), Magazyn Przemysłu Spożywczego, 1999, 2, s. 32-35.
Matuszek T., Systemy opakowaniowe z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, (cz. III), Magazyn Przemysłu Spożywczego, 1999, 3, s. 29-35.
Matuszek T., Linia technologiczna przetwórstwa i jej standardy sanitarne, Magazyn Przemysłu Spożywczego, 1999, 4, s. 35-37.
Matuszek T., Niektóre aspekty projektowania modułowego w przemyśle spożywczym, Zesz. Nauk. P. Białost. nr 132, Bud. i Ekspl. Masz. z. 7, 2000, s. 185-193.
Matuszek T., System logistyczny i jego wpływ na cechy opakowania żywności, Zesz. Nauk. P. Białost. nr 132, Bud. i Ekspl. Masz. z. 7, 2000, s. 195-204.
Matuszek T., Gawarkiewicz R., Wybrane zagadnienia uszczelniania węzłów elastycznych pierścieniem kształtowym, Zesz. Nauk. P. Białost. nr 132, Bud. i Ekspl. Masz. z. 7, 2000, s. 205-218.
Matuszek T., Integracja systemów wytwarzania i opakowania żywności, V Konferencja N.T., "TRANSPORT ŻYWNOŚCI" nt. "Opakowania w transporcie żywności", Kiekrz k. Poznania, 3-5 listopada, 1999r., (opubl. w 2000r.) s. 39-48.
Matuszek T., Wyznaczniki opakowania żywności w budowie systemu logistycznego, V Konferencja N.T., "TRANSPORT ŻYWNOŚCI" nt. "Opakowania w transporcie żywności", Kiekrz k. Poznania, 3-5 listopada, 1999r., (opubl. w 2000r) s. 119-124.
Matuszek T., Wybrane zagadnienia diagnozowania eksploatacji urządzeń w produkcji żywności, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Budowa i Ekspolatacja Maszyn, Zeszyt 9, Wyd. Politechniki Białostockiej, 2002, s.285-288.
Matuszek T., Wpływ cech opakowania żywności na robotyzację procesów logistycznych, SYTEMS-J.of Transdiciplinary Systems Science, 2003r., vol.8, iss.1 with suppl. s. 202-211, 1 rys. bibliogr. 10 poz.
Matuszek T., Selected Aspects of System Design Theory, SYTEMS-J.of Transdiciplinary Systems Science, 2003r., vol.8, s. 132-140, 4 rys. bibliogr. 6 poz., ISSN 1427-275X.
Matuszek T., Certyfikat jakości EHEDG w produkcji żywności, "Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności", Wyd. SGGW, pod red. Witrowa-Rajchert D., Nowak D., Warszawa 2004r., s.71-87, ISBN 83-7244-548-6.
Matuszek T., Food engineering system design regarding predictive microbiology and hygienic requirements, "Food Factory-2004", 2nd International Conference on Food Factory of the Future Hygienic Processing, 6-8 October 2004, Laval, France, CD-Rom.
Matuszek T., Wybrane zagadnienia projektowania stanowisk zrobotyzowanych, Seminarium Naukowo-Techniczne 'TECHNION- Targi Nauki i Techniki, Gdańsk, 20.10.2005, CD-ROM, CD-ER-72078.

Rozdziały w podręcznikach
Matuszek T., Rheological Properties of Food Systems. Chapter 7. in" The Chemical and Functional Properties of Food Components", Ed. Z Sikorski, Lancaster, Technomic, 1996, USA, pp.161-189.
Matuszek T., Rheological Properties of Protein Gels. Chapter 6. in "The Chemical and Functional Properties of Food Proteins", Ed. Z. Sikorski, Lancaster, Technomic Publishing Company, Inc., U.S.A., pp. 137-153, 2001.
Matuszek T., Rheological Properties of Food Systems, Chapter 8 in 'Chemical and Functional Properties of Food Components, Second Edition, Ed. by Z. E. Sikorski, CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C., U.S.A., pp.179-204, 2002.
Matuszek T., Rheological Properties of Lipids, Chapter 4 in 'Chemical and Functional Properties of Food Lipids, Eds. Z. E. Sikorski and A. Kołakowska, CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C., U.S.A., pp.61-77, 2003.

dr inż. JACEK KROPIWNICKI, adiunkt

Kropiwnicki J.: The possibilities of using of the engine multidimensional characteristics in fuel consumption prediction. Journal of KONES 2002 vol. 9 nr 1-2 s. 127-133.
Cichy M., Kropiwnicki J., Makowski S.: Model silnika spalinowego w formie grafów wiązań (GW). A model of the IC engine in the form of the bond graph (BG). Silniki Spalinowe - Combustion Engines 2004 R. 43 nr 2 s. 40-47. ˇ Kropiwnicki J., Makowski S.: Bilans energetyczny w pojeździe hybrydowym z napędem szeregowym. Materiały konf. II Konferencja Naukowo-Techniczna ''Problemy jakościowe, energetyczne i eksploatacyjne w maszynach cieplnych''. Bydgoszcz - Duszniki Zdrój, 2-5 września 2004. Bydgoszcz: ATR 2004 s. 83-90.
Kropiwnicki J., Makowski S.: Wyznaczanie sygnału sterowania silnikiem dla zadanych parametrów ruchu pojazdu. Materiały konf. II Konferencja Naukowo-Techniczna ''Problemy jakościowe, energetyczne i eksploatacyjne w maszynach cieplnych''. Bydgoszcz - Duszniki Zdrój, 2-5 września 2004. Bydgoszcz: ATR 2004 s. 75-82.
Cichy M., Kneba Z., Kropiwnicki J.: Zastosowanie metody grafów wiązań do modelowania układów chłodzenia silników spalinowych. Archiwum Motoryzacji. 2005, nr 1, s. 21-34.
Cichy M., Kneba Z., Makowski S., Kropiwnicki J.: Wpływ odbiorników energii elektrycznej pojazdu na parametry silnika spalinowego. Archiwum Motoryzacji. 2005, nr 1, s. 7-20.
Cichy M., Kropiwnicki J.: Model procesu hamowania w pojeździe hybrydowym. Archiwum Motoryzacji. 2005, nr 4, s. 309-320.
Kneba Z., Kropiwnicki J.: Pośrednie metody pomiaru chwilowego zużycia paliwa w silniku ZI o wtrysku pośrednim. Materiały konf. Konferencja Naukowo-Techniczna "Pojazd a Środowisko". Radom, Jedlina-Letnisko 13-15 czerwca 2005, s.159-166.
Kropiwnicki J., Makowski S.: Charakterystyka wielowymiarowa silnika spalinowego jako elementu hybrydowego układu napędowego pojazdu. Materiały konf. Konferencja Naukowo-Techniczna "Pojazd a Środowisko". Radom, Jedlina-Letnisko 13-15 czerwca 2005, s.209-218.
Kropiwnicki J.: Wykorzystanie matematycznego modelu silnika w zadaniach optymalizacji sterowania układem napędowym pojazdu. Materiały konf. Konferencja Naukowa MECHANIKA 2005. Gdańsk, 4 luty 2005. s. 139-145.
Kropiwnicki J., Hack M.: Improved Calculation of Damage Due Creep by More Accurate Time to Rupture Data Representation. Materiały konf. Bałttiechmasz, Kaliningrad. 20-23.06.2006.
Kropiwnicki J.: Modeling of Reciprocating Engine Transient Torque. Materiały konf. Bałttiechmasz, Kaliningrad 20-23.06.2006.
Balcerski A., Kropiwnicki J., Makowski S., Senko J.: Wstępna ocena wyników nadzorowanej eksploatacji autobusów miejskich w Słupsku zasilanych paliwem E95. Bezpieczeństwo i ekonomia użytkowania samochodów ciężarowych i autobusów. Wydaw. Pol. Radomskiej, 2007. s. 23-32.
Balcerski A., Kropiwnicki J.: Wybrane problemy oceny eksploatacyjnego zużycia paliwa w środkach transportu drogowego i morskiego. Materiały konf. IX Słupskie Forum Motoryzacji, Słupsk 2007.
Kropiwnicki J.: Koncepcja nowego testu energetycznego dla pojazdów samochodowych. Archiwum Motoryzacji. 2007, nr 2, s. 169-183.
Kropiwnicki J.: Możliwości oceny eksploatacyjnego zużycia paliwa w pojazdach samochodowych. Mechanika 2007, Materiały V Konferencji Naukowej, Gdańsk 2007.
Balcerski A., Kropiwnicki J.: Uwagi o adekwatności warunków testów emisyjnych ISO 8178 w odniesieniu do rzeczywistych warunków eksploatacji silników okrętowych. Journal of KONES: Powertrain and Transport. Vol. 15, nr 4 (2008), s. 23-30.
Kropiwnicki J.: Możliwości parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego. Journal of KONES: Powertrain and Transport. Vol. 15, nr 4 (2008), s. 289-296.
Kropiwnicki J.: Ocena dobroci energetycznej pojazdu samochodowego na podstawie danych pochodzących z bieżącej eksploatacji. Journal of KONES: Powertrain and Transport. Vol. 15, nr 2 (2008), s. 239-246.
Kropiwnicki J.: Parametric estimation of vehicle operating conditions. Materiały konf. XVIII International Symposium, Research-Education-Technology, Gdansk 2008, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej.
Kropiwnicki J.: Possibilities of operating fuel consumption estimation of vehicles. Developments in Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology Publishers, Gdańsk 2008, Vol. 2.
Kropiwnicki J.: Influence of traffic conditions on the operating fuel consumption. Developments in mechanical engineering. Vol. 3, Gdań. Univ. Technol. Publ., 2009. S. 133-142.
Balcerski A., Kneba Z., Kropiwnicki J., Makowski S.: The conception of exploitation efficiency of autonomic energy systems of land vehicles and ships. Combustion Engines. R. 48, nr SC2, Mixture Formation, Ignition and Combustion (2009), s. 70-76.
Kneba Z., Kropiwnicki J.: Oxygen sensor delay time in exhaust system. The 6th International Conference Mechatronic Systems and Materials, 5 - 8 July, Opole 2010.
Kropiwnicki J., Kneba Z.: Phenomenological correction of height above ground level of vehicle derived from GPS system. The 6th International Conference Mechatronic Systems and Materials, 5 - 8 July, Opole 2010.
Kropiwnicki J., Taryma S.: OPERATING FUEL CONSUMPTION ESTIMATION IN VEHICLES. FISITA 2010 World Automotive Congress, Budapest 2010, F2010-G-003.
Kropiwnicki J.: ESTIMATION OF VEHICLE OPERATIONAL FUEL CONSUMPTION. Combustion Engines 3/2010 (142).
Kropiwnicki J.: Evaluation of the reference fuel consumption and CO2 emission of vehicle with using of the map of operating conditions for selected agglomeration. Journal of KONES. Powertrain and Transport, Vol. 17. No. 3/2010, s. 239-246.
Kropiwnicki J.: Identyfikacja rzeczywistych warunków eksploatacji samochodu z użyciem energochłonności jednostkowej. Archiwum Motoryzacji 3/2010.
Kropiwnicki J.: Model of the reciprocating engine using iterative procedures of the transient torque calculation. Journal of KONES. Powertrain and Transport, Vol. 17. No. 2/2010, s. 257-264.
Kropiwnicki J: IDENTIFICATION OF REAL VEHICLE OPERATING CONDITIONS. FISITA 2010 World Automotive Congress, Budapest 2010, F2010-G-004.

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE I SKRYPTY BYŁEJ KATEDRY SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘŻAREK

prof.dr hab. inż. Andrzej Balcerski, prof. nadzw. PG
Balcerski A.: Siłownie okrętowe. Podstawy termodynamiki, silniki i napędy główne, urządzenia pomocnicze, instalacje. Gdańsk.: Wydawnictwo PG. Wyd. I -1986, wyd. II- 1990.
Balcerski A.: Studium projektowania układów energetycznych. ZNPG 474 Budowa okrętów L VII I. Gdańsk 1991.
Balcerski A., et al.: Badania identyfikacyjne rzeczywistych warunków pracy maszyn i urządzeń siłowni różnych typów morskich jednostek pływackich. Gdańsk : Wydawnictwo PG, 1996.
Balcerski A.,Bocheński D.: Układy technologiczne i energetyczne jednostek oceanotechniczych. Gdańsk : Wydawnictwo PG, 1998.

Cichy M.
Cichy M.: Badania silników samochodowych w stanach nieustalonych za pomocą wymuszeń sygnałem zdeterminowanym. ZNPG 32 Mechanika. Gdańsk 1970.
Cichy M., Roszczyk S., Maksimow J., Kowalski Z.: Statyczne i Dynamiczne własności okrętowych zespołów prądotwórczych. Gdańsk : Wydawnictwo Morskie wyd. I - 1976.
Cichy M.: Silniki o działaniu cyklicznym. Podstawy teorii i działania. Gdańsk : Wydawnictwo PG, wyd. I - 1987.
Cichy M.: Modelowanie systemów energetycznych. Gdańsk : Wydawnictwo PG, 2001.

Cantek L.
Cantek L., Stolarski T.: Wytrzymałość zmęczeniowa. Materiały pomocnicze i przykłady obliczeń. Gdańsk: Wydawnictwo PG 1974.
Cantek L., Stolarski T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wytrzymałość zmęczeniowa. Gdańsk : Wydawnictwo PG, wyd. I - 1975 wyd.II 1978.
Cantek L., Więckiewicz H.: Atlas - Sprężarki wyporowe, materiały pomocnicze do wykładów, ćwiczeń i projektowania. Gdańsk : Wydawnictwo PG wyd. I - 1978, wyd.II poprawione i zmienione 1985.
Cantek L.: Sprężarki chłodnicze. Gdańsk: Wydawnictwo PG, wyd. I -1986.

Michalecki M.
Michalecki M., et al.: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki. Warszawa: PWN 1951.
Michalecki M., Cantek L., Dziabas K., Mosakowski R., Pleszewski B.: Ćwiczenia laboratoryjne z maszyn cieplnych tłokowych. Silniki spalinowe i sprężarki. Gdańsk : Wydawnictwo PG, - 1974.

Sauter F.
Sauter F., Wojciechowski S., et al.: Pomiary i badania maszyn cieplnych. Gdańsk : Wydawnictwo PG, wyd. I - 1959, wyd. II 1962.

Więckiewicz H.
Więckiewicz H.: Okrętowe maszyny pomocnicze. Dział: sprężarki tłokowe okrętowe. Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1969.
Więckiewicz H.: Poradnik Inżyniera Mechanika. Tom II. Dział: sprężarki wyporowe. Warszawa: WNT 1969.
Węcławski J.: Dynamika okrętowych napędów spalinowych. Gdańsk : Wydawnictwo PG, 1995.