Kierownik Zakładu

 

       dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG
tel: 58 347-10-24
pok. 428 gmach WM
e-mail: jkropiwn(at)pg.edu.pl
wizytówka

 

Nauczyciele akademiccy

 

 prof. dr hab. inż. JANUSZ T. CIEŚLIŃSKI, prof. zw. PG
tel: 58 347-16-22
pok. 110 budynek LM
e-mail: jcieslin(at)pg.edu.pl
wizytówka

 

dr hab. inż. Zbigniew Kneba
tel: 58 347-20-77
pok. 425 gmach WM
e-mail: zkneba(at)pg.edu.pl
wizytówka

 

dr inż. Bartosz Dawidowicz
tel: 58 347-18-07
pok. 402 gmach WM 
e-mail: bardawid(at)pg.edu.pl
wizytówka
konsultacje

 

 

dr inż. Blanka Jakubowska
tel: 58 347-
pok. 403 gmach WM
e-mail: blanka.jakubowska(at)pg.edu.pl
wizytówka

 

dr inż. Sławomir Makowski

tel: 58 347-20-29
pok. 426 gmach WM
e-mail: smakow(at)pg.edu.pl
wizytówka