Zespół Ekoinżynierii

Oferta usługowo-badawcza

  • konstruowanie wysokosprawnych aparatów do przenoszenia ciepła, szczególnie ze zmianą fazy, w oparciu o powierzchnie rozwinięte
  • badania urządzeń i aparatury przemysłowej, np. wyznaczanie charakterystyk wymienników ciepła, zaworów, cyklonów, filtrów, ogniw fotowoltaicznych
  • projektowanie operacji jednostkowych i linii technologicznych oraz dobór wyposażenia technicznego dla przemysłu spożywczego i niektórych dla przemysłu chemicznego
  • konstruowanie urządzeń dla zakładów przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa ryb, wraz z utylizacją odpadów
  • projektowanie urządzeń w liniach napełniania i zamykania opakowań oraz do transportu międzyoperacyjnego i paletyzacji dla przemysłu spożywczego, paszowego, farmaceutycznego i chemicznego
  • zastosowanie procesów cieplnych i mechanicznych do pozyskiwania, przetwarzania i utrwalania żywności
  • ocena techniczno-ekonomiczna układów do odzysku energii i innych składników ze ścieków i odpadów, badanie właściwości surowców, półproduktów i produktów żywnościowych

Przykłady prowadzonych prac

Dwufazowy termosyfonowy wymiennik ciepła (DTWC)
Dwufazowe, termosyfonowe wymienniki ciepła przeznaczone są przede wszystkim do odzysku energii cieplnej, w tym ze źródeł niskkkotemperaturowych.

W płaszczu (3) prototypowego DTWC (Rys. 1) umieszczony jest pęk rur, w którym zachodzi wrzenie, natomiast w płaszczu (4) pęk, na którym płyn pośredni się skrapla. Parownik jest zalany płynem pośrednim, który zmieniając stan skupienia jest nośnikiem energii cieplnej pomiędzy parownikiem a skraplaczem. Numer patentu: 340126.

Rys. 1 Prototypowy DTWC

Przeprowadzone dotychczas badania eksperymentalne wykazały, iż powierzchnie intensyfikujące wymianę ciepła zastosowane do budowy parownika pozwalają na znaczne zwiększenie gęstości przenoszonego strumienia ciepła (Rys. 2).

Rys. 2 Wpływ rodzaju powierzchni

Więcej...

 

Rury intensyfikujące przenoszenie ciepła

W parownikach urządzeń chłodniczych i pomp ciepła, odbierających ciepło od cieczy, zasadne jest rozwinięcie wewnętrznej powierzchni rur, w których odbywa się wrzenie czynnika chłodniczego. Jednym ze sposobów intensyfikacji przekazywania ciepła jest rozwinięcie wewnętrznej powierzchni rury, które można zrealizować przez naniesienie pokrycia porowatego.

Rurka intensyfikująca przekazywanie ciepła

W rurce z powłoką porowatą, otrzymano wyższe współczynniki przejmowania ciepła dla badanych czynników chłodniczych (Rys. 3a), a spadek ciśnienia w rurce z powłoką porowatą był niższy niż w rurce gładkiej, niezależnie od rodzaju czynnika (Rys. 3b).

Rys. 3 Wyniki badań

Więcej...

 

Maszyna patrosząco-odgławiająca

Zbudowany prototyp (Rys. 4) charakteryzuje się następującymi parametrami:
- przepustowość - około 1200 szt/min,
- zakres obrabianych ryb (szprot bałtycki) - 10 do 14 cm.
Numery patentów: 342725, 341250

Rys. 4 Maszyna patrosząco-odgławiająca

Niekonwencjonalne systemy konwersji energii

W pełni opomiarowane i zautomatyzowane ogniwo paliwowe z układem zasilania wodorem i metanolem (Rys. 5) umożliwia prowadzenie badań mających na celu zastosowanie ogniw paliwowych, w warunkach polskich, do budowy:
- autonomicznego układu zasilania domku jednorodzinnego,
- hybrydowego napędu samochodu.

Rys. 5 Ogniwo paliwowe z układem zasilania wodorem i metanolem o mocy 2,5kW

Zespół Silników Spalinowych

Oferta usługowo-badawcza

Wykonywanie charakterystyk silników spalinowych typu trakcyjnego, obejmujących parametry energetyczne (moment obrotowy, zużycie paliwa ) oraz toksyczność spalin. Badanie, ocena urządzeń i modyfikacji stosowanych w silnikach trakcyjnych w celu zmniejszenia zużycia paliwa i toksyczności spalin. Metody i urządzenia do szybkiej diagnostyki silników trakcyjnych z zastosowaniem metody rozbiegu i wybiegu. Metody i urządzenia do diagnostyki części hydraulicznej systemów wtrysku benzyny dla silników z zapłonem iskrowym. Ekspertyzy w dziedzinie silników okrętowych, kolejowych, stacjonarnych i trakcyjnych. Badania i analiza energetyczna siłowni okrętowych z silnikami spalinowymi. Rozwój metod projektowania siłowni okrętowych i lądowych z silnikami spalinowymi. Prace konstrukcyjne i obliczeniowe dotyczące sprężarek i instalacji sprężarkowych, w szczególności dotyczące polepszenia sprawności, niezawodności i ograniczenia hałasu. Budowa modeli i prowadzenie badań symulacyjnych systemów energetycznych. Badania stanowiskowe sprężarek wyporowych (zużycie energii, wydajność) oraz wykonywanie ekspertyz z tego zakresu.