Termin:

28 czerwca 2018 r.

Miejsce:

 Centrum Nanotechnologii B (budynek 18), Audytorium NanoB

Konferencja odbywać się będzie w nowym Centrum Nanotechnologii, gdzie prowadzone są procesy dydaktyczne i prace badawcze Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania. Osoby chętne do zwiedzania budynku w trakcie konferencji mogą poznać najnowszy mikroskop elektronowy skaningowy firmy JEOL, nanoindenter firmy Nanovantage, tomograf komputerowy, laser Nf:YAg, mikroskop biologiczny, tensjometr, stanowisko do wytwarzania implantów metodami selektywnego przetapiania laserem i metalurgii proszków. Oprowadzaniem zajmie się młodzież z Koła Naukowego 'Materiały w Medycynie'.