Badania tu omawiane wykonywane są w znacznej części w ramach Grupy Bio, adresowanej do Zespołu Biomateriałów, innych zespołów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania oraz innych katedr i wydziałów, a powstałej za zgodą Dziekana WM (uprzednia nazwa Grupa Inżynierii Biomedycznej; istnieje zamysł zmiany nazwy na Ogólnopolska Plartforma Inżynierii i Technologii Implantów Stomatologicznych oraz Wyrobów Protetycznych, popierany przez polskich naukowców z tego obszaru).

Obecnie w skład Grupy Bio wchodzą: prof. Andrzej Zieliński (lider), dr hab. Agnieszka Ossowska, dr Magdalena Jażdżewska, dr Beata Majkowska-Marzec, dr Tomasz Seramak, dr Michał Bartmański, mgr Marcin Wekwejt, mgr Magda Dziaduszewska, mgr Łukasz Pawłowski, mgr Dorota Rogala-Wielgus.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Ocena intensywności, przyczyn i mechanizmów degradacji implantów

  • Projektowanie oraz wytwarzanie implantów o strukturze litej i porowatej przez selektywne przetapianie laserem proszków metali

  • Wytwarzanie implantów metalowych metodą metalurgii proszków

  • Wytwarzanie nanowarstw ditlenku tytanu, warstw dupleksowych, multipleksowych i kompozytowych

  • Wytwarzanie powłok hydroksyapatytowych i kompozytowych na stopach tytanu

  • Wytwarzanie powłok węglowych i diamentopodobnych na stopach tytanu

  • Bioaktywne cementy kostne i stomatologiczne

  • Materiały kompozytowe na bazie hydroksyapatytu na materiały kościozastępcze

  • Niszczenie wodorowe stopów cyrkonu dla energetyki nuklearnej

  • Obróbka laserowa stopów metali lekkich