PROGRAM KONFERENCJI:

Czas prezentacji

Autor(zy)

Afiliacja

Tytuł referatu

POWITANIE 9:00-9:30
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

I SESJA 9:30-11:00
prowadzenie sesji: dr inż. Agnieszka Ossowska

9:30-10:00

Andrzej Wojtowicz

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ZCS

Aspekty technologiczno-trybologiczne w leczeniu implantami z klinicznego punktu widzenia

10:00-10:15

Beata Kaczmarek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, WCH, KCHBiK

Wykorzystanie glikozaminoglikanów w inżynierii tkankowej

10:15-10:30

Ewa Stodolak-Zych

Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiC, KBiK

Syntetyczna macierz zewnątrzkomórkowa jako podłoże dla medycyny regeneracyjnej

10:30-10:45

Justyna Kucińska-Lipka

Politechnika Gdańska, WCH, KTP

Nowe alifatyczne poliuretany biomedyczne

10:45-11:00

Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Uniwersytet Gdański, WCH, KCHB

Rusztowania peptydowe w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej

11.00-11.30 I Przerwa Kawowa

II SESJA 11:30-13:30
prowadzenie sesji: dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek

11:30-11:55

Magdalena Ziąbka

Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiC, KCiMO

Wyrób medyczny od laboratorium do badań klinicznych

11:55-12:10

Michał Tarnowski

Politechnika Warszawska, WIM, ZIP

Innowacyjne rozwiązanie materiałowe implantu stawu biodrowego

12:10-12:25

Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, WM, KIMiS

Wytwarzanie i właściwości kompozytowych warstw tlenkowych uzyskanych na stopie tytanu Ti13Nb13Zr w zastosowaniach medycznych

12:25-12:40

Magda Dziaduszewska

Politechnika Gdańska, WM, KIMiS

Zastosowanie włókien węglowych w aktywnych protezach stóp

12:40-12:45

Agnieszka Chmielewska

Politechnika Warszawska, WIM, ZPM

Spersonalizowane implanty weterynaryjne

12:45-13:00

Karol Gryń

Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiC, KBiK

Wielofunkcyjne kompozytowe płytki zespalające - czynniki ograniczające zakres ich stosowania

13:00-13:15

Beata Majkowska-Marzec

Politechnika Gdańska, WM, KIMiS

Modyfikacja powierzchni stopu Ti13Nb13Zr z wykorzystaniem pierwiastkowego węgla

13:15-13:20

Aleksandra Radtke

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, WCH, KCHOiK

Spersonalizowane implanty dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej i ortopedii

13:20-13:30

Łukasz Dudek

Politechnika Koszalińska,  WM, ZBDBiEP

Wytwarzanie i charakterystyka porowatych powłok zawierających miedź na podłożu tytanowym z wykorzystaniem plazmowego utleniania elektrolitycznego

13.30-14.30 Lunch

III SESJA 14:30-16:30
prowadzenie sesji: dr inż. Beata Majkowska-Marzec

14:30-14:50

Adam Sobantka

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Komercjalizacja projektu wyrobu medycznego na rynku w kontekście przepisów prawa

14:50-14:55

Ewa Czerwińska

Politechnika Koszalińska, WTiE, KIBM

Badanie właściwości mechanicznych, korozyjnych i przeciwdrobnoustrojowych powłok na bazie ZrC

14:55-15:10

Katarzyna Zasińska

Politechnika Gdańska, WM, KKMiP/KIMiS

Zastosowanie druku 3D w inżynierii biomedycznej - od pomysłu do realizacji

15:10-15:25

Barbara Szaraniec

Akademia Górniczo-Hutnicza, WIMiC, KBiK

Wykorzystanie nanomateriałów w modyfikacji powierzchni implantów tytanowych

15:25-15:30

Anna Mazur

Politechnika Wrocławska, WCHEM, ZZTM

Wpływ ceramicznych warstw z dodatkiem Y2O3 na odporność korozyjną i bioaktywność stali 316L w roztworze SBF

15:30-15:45

Beata Kucharska

Politechnika Warszawska, WIM, ZIP

Modyfikacja stopów tytanu hydroksyapatytem do zastosowań w implantologii

15:45-16:00

Michał Bartmański

Politechnika Gdańska, WM, KIMiS

Wytwarzanie powłok hydroksyapatytowych z osłoną biologiczną na stopie tytanu

16:00-16:15

Grzegorz Rotta

Politechnika Gdańska, WM, KKMiP/KIMiS

Badania wytrzymałościowe nowych koncepcji zepoleń ścięgien zginaczy wspomagane poprzez techniki druku 3D

16:15-16:30

Piotr Piszczek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, WCH, KCHOiK

Bioaktywne nanoczastki srebra wytwarzane metodami CVD i ALD na podłażach implantów tytanowych

16.30-17.00 II Przerwa Kawowa

IV SESJA 17:00-18:45
prowadzenie sesji: dr inż. Magdalena Jażdżewska

17­:00-17:30

Andrzej Zieliński

Politechnika Gdańska, WM, KIMiS

Implant stomatologiczny przyszłości

17­:30-17:45

Magdalena Zorychta

Politechnika Śląska, WMT, ZIBM

Technologia selektywnego topienia laserowego w inżynierii stomatologicznej

17:45-18:00

Milena Supernak-Marczewska

Politechnika Gdańska, WOiO, TOPSJiM

Hybrydowe powłoki na implantach tytanowych Ti13Nb13Zr o zwiększonej aktywności biologicznej i podwyższonych właściwościach antykorozyjnych

18:00-18:15

Marcin Gnyba

Politechnika Gdańska, WETI, KMiO

Raman spectroscopic investigation of hydroxyapatites

18:15-18:30

Ewa Kozłowska

Politechnika Gdańska, WM, KIMiS

E-projektowanie Implantów Indywidualnych

Podsumowanie i zakończenie Konferencji