Zaproszenia na przyszłe konferencje:

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

Gratulacje,  

Pan  Marcin Wekwejt   – doktorant Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania, Zespołu Biomateriałów,

uzyskał nagrodę za zaprezentowanie najlepszego plakatu naukowego

w ramach sekcji   ,,Biomateriały i nanomateriały”  na    II Ogólnopolskim Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i
Biomateriałów - BioOrg 2017
. Temat wyróżnionego posteru dot. nanosrebra jako modyfikatora bioaktywności cementu kostnego.
Badania zostały przeprowadzone we współpracy z P. mgr A. Pałubicką (z Zakładu Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie)
oraz pod promotorstwem P. dr hab. inż. Beaty Świeczko-Żurek.

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Gratulacje,  

Pan  Marcin Wekwejt   – doktorant Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania, Zespołu Biomateriałów,

uzyskał wyróżnienie najlepszej pracy

przedstawionej w sesji wystąpień ustnych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu
pt.   ,,Bioaktywność i biofunkcjonalność cementu kostnego – charakterystyka i metody badań
na    IX Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2017.