Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowej ''Implanty 2018'':

E-mail: implanty2018@gmail.com

Strona: https://mech.pg.edu.pl/zaklad-biomaterialow/implanty-2018

Tel:  +48 58 347 19 63

Adres do korespondencji:
Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania
Zespół Biomateriałów
ul. Narutowicza 11/12
80- 233 Gdańsk

Z dopiskiem: „IMPLANTY 2018"

 

Uwagi dotyczące strony Konferencji Naukowej IMPLANTY2018 prosimy kierować do Marcin Wekwejt.