Skaningowy mikroskop elektronowy
JOEL

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 012

Osoba odpowiedzialna:
dr inż. G. Gajowiec

Nanoindenter
NanoTest Vantage

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 018

Osoba odpowiedzialna:
dr inż. A. Ossowska

Mikrotomograf komputerowy

Centrum Nanotechnologii B
Pokój:

Osoba odpowiedzialna:
dr inż. T. Seramak

 

Laser impulsowy
TRUMPF TruLaser Station 5004

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 021

Osoba odpowiedzialna:
dr inż. M. Jażdzewska

Maszyna wytrzymałościowa

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 022

Osoba odpowiedzialna:
 

 

Maszyna zmęczeniowa
HUNGTA HT-9711

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 022

Osoba odpowiedzialna:
 

Tensjometer optyczny
Theta Life

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 316

Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. B.Świeczko-Żurek

Mikroskop biologiczny
ZEISS Observer D1

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 316

Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. B.Świeczko-Żurek

Potencjostat-Galwanostat
ATLAS

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 316

Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. B. Świeczko-Żurek

Stanowisko do elektrochemicznego
nakładania powłok (m.in. HAp)

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 316

Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. B. Świeczko-Żurek

Stanowisko do pomiaru
mikrotwardości

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 213

Osoba odpowiedzialna:
dr inż. G. Gajowiec

Twardościomierze

Centrum Nanotechnologii B
Pokój: 213

Osoba odpowiedzialna:
dr inż. G. Gajowiec

Profilograf

Centrum Nanotechnologii B
Pokój:

Osoba odpowiedzialna:
dr inż. T. Seramak

 

Piec rurowy

Centrum Nanotechnologii B
Pokój:

Osoba odpowiedzialna:
dr inż. T. Seramak