Członkowie WRS:
Przewodniczący: Kamil Mazur
Zastępca przewodniczącego: Natalia Dynderz
Zastępca przewodniczącego ds. finansów: Szymon Rodziewicz-Borowski
Członkowie:
Adamczyk Nikodem
Brucki Sebastian
Cywiński Jakub
Grzegorczyk Dorota
Jastrzębski Kamil
Kłoczko Paweł
Nowak Edyta
Pluto-Prondziński Adrian
Sienkiewicz Jakub
Stalko Piotr
Szambor Sebastian
Tomaszewicz Miłosz
Zabłotny Jakub
Zalewski Kamil

Lokalizacja: pokój 315 budynek Wydziału Mechanicznego
e-mail: mechwrs@gmail.com