Członkowie WRS:
Przewodniczący: Sebastian Brucki
Zastępca przewodniczącego: Edyta Nowak
Zastępca przewodniczącego ds. finansów: Natalia Dynderz
Członkowie:
inż. Boguszewska Agnieszka
Cywiński Jakub
Czesny Błażej
Kłoczko Paweł
Kucharczyk Kornel
Szambor Sebastian
Tomaszewicz Miłosz
Zalewski Kamil
Zimny Patrycja

Lokalizacja: pokój 315 budynek Wydziału Mechanicznego
e-mail: mechwrs@gmail.com