Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2020 - 2024:

dr hab. inż. Szymon Grymek - przewodniczący
sgrymek@pg.edu.pl

dr hab. inż. Marek Galewski - sekretarz
margalew@pg.edu.pl

członkowie:

dr hab. inż. Jerzy Łabanowski
dr hab. inż. Stefan Dzionk 
dr inż. Marcin Jewartowski