Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału - wrzesień-październik 2020

Komunikat 37/2020 - Harmonogram Wyborów do Rady Wydziału Mechanicznego
Komunikat 38/2020 - Wstępna lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego
Komunikat 39/2020 - Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego
Komunikat 40/2020 - Wyniki I tury wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego
Komunikat 41/2020 - Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w II turze wyborów
Komunikat 42/2020 - Wyniki II tury wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego
Komunikat 43/2020 - Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w III turze wyborów
Komunikat 44/2020 - Wyniki III tury wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego
Komunikat 45/2020 - Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w IV turze wyborów
Komunikat 46/2020 - Wyniki IV tury wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego
Komunikat 47/2020 - Wyniki końcowe wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego

Komunikat 48/2020 - Harmonogram Wyborów na nieobsadzone mandaty do Rady Wydziału Mechanicznego
Komunikat 49/2020 - Wstępna lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w grupach A i B-NA
Komunikat 50/2020 - Ponowienie zgłaszania kandydatów w wyborach na nieobsadzone mandaty do Rady Wydziału Mechanicznego w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (B-NNA)
Komunikat 51/2020 - Wstępna lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w grupie B-NNA
Komunikat 52/2020 - Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w wyborach na nieobsadzone mandaty
Komunikat 53/2020 - Wyniki I tury wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w wyborach na nieobsadzone mandaty
Komunikat 54/2020 - Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w II turze wyborów na nieobsadzone mandaty
Komunikat 55/2020 - Wyniki II tury wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w wyborach na nieobsadzone mandaty
Komunikat 56/2020 - Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w III turze wyborów na nieobsadzone mandaty
Komunikat 57/2020 - Wyniki III tury wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w wyborach na nieobsadzone mandaty
Komunikat 58/2020 - Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w IV turze wyborów na nieobsadzone mandaty
Komunikat 59/2020 - Wyniki IV tury wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego w wyborach na nieobsadzone mandaty

Komunikat 60/2020 - Wyniki końcowe wyborów z 24-25.09 i 5-6.10 na przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybory przedstawicieli do Rad Dyscyplin Naukowych - maj 2020

Uchwała Senatu PG 447/2020/XXIV w sprawie podziału mandatów w wybieralnej części rad naukowych dziedzin / rad dyscyplin
Komunikat 19/2020 - Harmonogram wyborów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 20/2020 - Wstępna lista kandydatów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 21/2020 - Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 22/2020 - Wyniki I tury wyborów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 23/2020 - Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna w II turze wyborów
Komunikat 24/2020 - Wyniki II tury wyborów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 25/2020 - Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna w III turze wyborów
Komunikat 26/2020 - Wyniki III tury wyborów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 27/2020 - Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna w IV turze wyborów
Komunikat 28/2020 - Wyniki IV tury wyborów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 29/2020 - Wyniki końcowe wyborów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 30/2020 - Harmonogram wyborów uzupełniających do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 31/2020 - Wstępna lista kandydatów w wyborach na nieobsadzony mandat do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 32/2020 - Lista kandydatów w wyborach na nieobsadzony mandat do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 33/2020 - Wyniki I tury wyborów na nieobsadzony mandat do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 34/2020 - Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna w II turze wyborów na nieobsadzony mandat
Komunikat 35/2020 - Wyniki II tury wyborów na nieobsadzony mandat do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Komunikat 36/2020 - Wyniki końcowe wyborów do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna uzupełnione o wynik wyborów na nieobsadzony mandat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybory przedstawicieli do Senatu PG - kwiecień...maj 2020

Komunikat UKE 14/2020 - podział mandatów w wyborach do Senatu PG
Komunikat 11/2020 - Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Senatu
Komunikat 12/2020 - Harmonogram wyborów do Senatu
Komunikat 12a/2020 - Harmonogram wyborów do Senatu  - korekta komunikatu
Komunikat 13/2020 - Wstępna lista kandydatów na przedstawicieli do Senatu grup A i B
Komunikat 14/2020 - Lista kandydatów na przedstawicieli do Senatu grup A i B
Komunikat 15/2020 - Wyniki I tury wyborów przedstawicieli do Senatu grup A i B
Komunikat 16/2020 - Lista kandydatów na przedstawicieli do Senatu grupy A w II turze wyborów
Komunikat 17/2020 - Wyniki II tury wyborów przedstawicieli do Senatu grupy A
Komunikat 18/2020 - Wyniki końcowe wyborów przedstawicieli do Senatu grup A i B

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybory Rektora - luty...kwiecień 2020

Komunikat UKE 4/2020 - zgłaszanie kandydatów na Rektora

Wybory Elektorów UKE - luty 2020

Informacja dotycząca wyborów do UKE
Komunikat 1/2020 - Harmonogram wyborów do UKE na Wydziale Mechanicznym
Komunikat 2/2020 - Wstępna lista kandydatów do UKE na Wydziale Mechanicznym
Komunikat 3/2020 - Lista kandydatów do UKE na Wydziale Mechanicznym
Komunikat 4/2020 - Uzupełnienie Harmonogramu wyborów do UKE
Komunikat 5/2020 - Wyniki I tury wyborów do UKE
Komunikat 6/2020 - Lista kandydatów w II turze wyborów do UKE
Komunikat 7/2020 - Wyniki II tury wyborów do UKE
Komunikat 8/2020 - Lista kandydatów w III turze wyborów do UKE
Komunikat 9/2020 - Wyniki III tury wyborów do UKE
Komunikat 10/2020 - Wyniki końcowe wyborów do UKE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------