Najbliższe wydarzenia

Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału
21.09.2020-25.09.2020

24.09 (czwartek) 900-1100 Wybory przedstawicieli do RW (I tura)     
24.09 (czwartek) 1215 Ogłoszenie wyników I tury    
24.09 (czwartek) 1300-1400 Wybory przedstawicieli do RW (II tura)     
24.09 (czwartek) 1500 Ogłoszenie wyników II tury    
25.09 (piątek) 900-1000 Wybory przedstawicieli do RW (III tura)    
25.09 (piątek) 1115 Ogłoszenie wyników III tury    
25.09 (piątek) 1200-1300 Wybory przedstawicieli do RW (IV tura)    
25.09 (piątek) 1415 Ogłoszenie wyników IV tury   

  

Wszystkie czynności wyborcze (zgłaszanie kandydatów, składanie oświadczeń oraz kolejne tury głosowania) zrealizowane zostaną drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów informatycznych PG.

Przebieg każdego etapu (zbieranie kandydatur, tury głosowań) zdalnego zebrania wyborczego:

  1. każdy wyborca otrzymuje na swój adres mailowy w domenie pg.edu.pl wiadomość sygnowaną przez Przewodniczącego WKW WM w terminie poprzedzającym czynność wyborczą;
  2. w wiadomości znajduje się link do strony WWW, na której można dokonać czynności wyborczej;
  3. link jest aktywny TYLKO JEDEN RAZ;
  4. link jest aktywny TYLKO W CZASIE PRZEWIDZIANYM W HARMONOGRAMIE na właściwą czynność wyborczą;
  5. po wskazaniu (wybraniu) preferowanych kandydatów należy w formularzu nacisnąć klawisz WYŚLIJ;
  6. każda prawidłowo wykonana czynność wyborcza będzie potwierdzona mailem (generowany automatycznie przez system wyborczy).

 


 

Kalendarz UKW