Najbliższe wydarzenia:

Wybory do Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna

Zgłaszanie kandydatów
Środa 26-06-2019, godz. 9:00…10:00, sala 303 WM (bud. 40)

Zbieranie zgód na kandydowanie od zgłoszonych kandydatów:
Środa 26-06-2019, do godz. 10:00, sala 303 WM (bud. 40)

Wybory do RDN
I tura
środa 26-06-2019, godz. 10:30…11:00, sala 303 WM (bud. 40)

II tura
środa 26-06-2019, godz. 11:30…12:00, sala 303 WM (bud. 40)

III tura
środa 26-06-2019, godz. 12:30…13:00, sala 303 WM (bud. 40)