Najbliższe wydarzenia:

Wybory uzupełniające do Senatu PG w grupie B,

08.10.2018 (poniedziałek) godz. 1000-1200 sala 303 WM
Zebrania wyborcze poświęcone zgłaszaniu kandydatów na wakujące miejsce

09.10.2018 (wtorek)
Ogłoszenie listy kandydatów

Głosowanie:
sala 119 w budynku WOiO PG – 1-sze piętro w niskiej części.
11.10.2018 (czwartek)
I Tura: godz. 900 – 1100
II Tura: godz. 1200 – 1400
12.10.2018 (piątek)
III Tura: godz. 900 – 1100
IV Tura: godz. 1200 – 1400

Uwaga: Ze względu na odległy termin mogą zajść okoliczności zmieniające ten harmonogram; Ostateczny i obowiązujący harmonogram zostanie podany w komunikacie pod koniec sierpnia 2018.