mgr Bożena Klawon

Email bozklawo@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bozklawo

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 102
Numer telefonu (58) 347 29 29