dr inż. Wiktoria Wojnicz

Email wikwojni@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 24
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wikwojni
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/wiktoria-wojnicz/

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 109
Numer telefonu (58) 347 13 24

Notka biograficzna

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie „Mechanika” (specjalność: Biomechanika), Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka (z wyróżnieniem 24.04.2009)

       PhD in Mechanics (in the field of Biomechanics)Mechanical Engineering Faculty, Lodz University of Technology (result – get a first 24.04.2009)

Lista publikacji (2009- )

Publikacje z listy MNiSW:

 1. Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part I. The computational model of muscle. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 11, No.4, 2009, s. 15-21
 2. Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part II. The computational model of muscles' group acting on the elbow joint. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 12, No.1, 2010, s. 3-10
 3. Wojnicz W., Wittbrodt E., Application of muscle model to the musculoskeletal modeling. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 14, No.3, 2012, s.29-39
 4. Olszewski H., Wojnicz W., Wittbrodt E., Method of skeletal system modelling. The Archive of Mechanical Engineering. Polish Academy of Sciences. Vol. LX, Nr 3. 2013, s. 335-346
 5. Wojnicz W.Olszewski H., Wittbrodt E., Chosen aspects of skeletal systems modeling – numerical solid and shell models of femur part. Shell Structure – Theory and Applications. Vol.3., 2014, s. 359-362 (publikacja indeksowana w Web of Science.)
 6. Wojnicz W., Olszewski H., Lipiński K., Wittbrodt W., Numerical Model of Femur Part. Dynamical Systems: Modelling, vol. 181, red. Awrejcewicz J., Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 2016, s. 421-435 (publikacja indeksowana w Web of Science)
 7. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., A two-dimensional approach for modelling of pennate muscle behaviour. Biocybernetics and Biomedical Engineering 37, 2017, s. 302-315
 8. Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Cooperation of mono- and bi-articular muscles: human lower limb. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, 2018, s.1-7
 9. Bobrowski K., Wojnicz W., Lipiński K., Numerical analysis of mechanical properties of an infill structure used in 3D printings. Inżynieria Materiałowa Materials Engineering, Nr 1(221), 2018, s.15-21
 10. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Syczewska M., J. Mrozowski, Awrejcewicz J., Approach for determination of functioning of lower limb muscles. Dynamical Systems in Applications (ed. J. Awrejcewicz). Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 249, 2018, s.423-38 (publikacja planowana do indeksowana w Web of Science).

Monografie:

 1. Wojnicz W., Wittbrodt E., Modele dyskretne w analizie dynamiki mięśni szkieletowych układu ramię-przedramię. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2012, s. 1-212, ISBN 978-83-7348-424-5
 2. Wojnicz W., Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018, s.1-209, ISBN 978-83-7348-727-7

Publikacje recenzowane punktowane (rozdziały):

 1. Wojnicz W., Wittbrodt E., Modelling of planar movement of upper limb. Dynamical Systems Applications. 12-th Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications.  2013, s. 307-318
 2. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., Mathematical model of pennate muscle, Dynamical Systems: Mechatronics and Life Sciences (DSTA 2015), red. Awrejcewicz J., Kaźmierczak M., Mrozowski J., Olejnik P., Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, Politechnika Łódzka, Łódź, 2015, s. 595-608
 3. Wojnicz W., Wittbrodt E., Modelowanie zachowania układu mięśni. Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna. Tom 3, red. Gzik M., Lewandowska-Szumieł M., Pawlikowski M., Wychowański M., Akademicka Oficyna Wydawnictwa EXIT: Polska Akademia Nauk, 2015, s. 329-343
 4. Ludwicki M., Zagrodny B., Wojnicz W., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Influence of additional loads on chosen gait parameters and muscles activity, Vibrations in Physical Systems (VIBSYS 2016), vol. XXVII, ed. Cempel C., Dobry M.W., Stręk T., Poznan, 2016, s. 227-236
 5. Morawska N., Wojnicz W., Stawicki M., Zastosowanie EMG do analizy wybranych ruchów kończyny górnej. Aktualne Problemy Biomechaniki, 11/2016, s. 103-108
 6. Wojnicz W., Modele biomechaniczne układów mięśniowo-szkieletowych. Rozdział w „Od metody elementów skończonych do mechatroniki” (red. K.Kaliński & K.Lipiński), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017, Gdańsk, s. 93-104

Publikacje recenzowane niepunktowane (rozdziały):

 1. Wojnicz W., Wittbrodt E., Chosen aspects of muscle biomechanics. Dynamical Systems, Nonlinear Dynamics and Control. 11–th Conference on Dynamical Systems, Theory and Applications, red. Awrejcewicz J. i in., 2011, s. 263-268 (rozdział w monografii recenzowanej).
 2. Wojnicz W., Wittbrodt E., FEM approach to modeling of an irregular trabecular structure. Shell Structure – Theory and Applications. Vol.4, 2018, s. 519-522 (rozdział w monografii recenzowanej).

Publikacje recenzowane niepunktowane:

 1. Olszewski H., Wojnicz W., Wittbrodt E., Musculo-skeletal model of upper and lower limb. Part I: chosen aspects of skeletal system modelling. International conference of the Polish Society of Biomechanics „BIOMECHANICS 2012”. Book of abstracts. Oficyna Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok, 2012, s. 223-224.             
 2. Wojnicz W., Wittbrodt E., Application of musculo-skeletal model for design of upper limb rehabilitation systems. International conference of the Polish Society of Biomechanics „BIOMECHANICS 2014”. Book of abstracts. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014, s. 245-246. 
 3. Wojnicz W., Lipiński K., A redundantly actuated 4RRR planar parallel manipulator and sensitivity of its trajectory inexactness to inertia parameters of its limb. 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol. 1, ed. M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, Gdańsk, Politechnika Gdańska, 2015, s. 473-474.
 4. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M., Mrozowski J., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., Biomechanical model for gait analysis in a sagittal plane, „BIOMECHANICS 2016”. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, Biała Podlaska, 2016, s. 311-312.
 5. Zagrodny B., Ludwicki M., Wojnicz W., Awrejcewicz J., Cooperation of mono- and bi-articular muscles: human lower limb „BIOMECHANICS 2016”. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, Biała Podlaska, 2016, s. 321-322.
 6. Wojnicz W., Barański R., Wittbrodt E., Estimation of influence of upper limb stabilization on the isometric grip „BIOMECHANICS 2016”. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, Biała Podlaska, 2016, s. 309-310.
 7. Barański R., Wojnicz W., Moskała U., Best parameter for force grip estimation based on sEMG signal „BIOMECHANICS 2016”. Book of abstracts, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, Biała Podlaska, 2016, s. 45-46.
 8. Bobrowski K., Wojnicz W., Lipiński K., Analiza numeryczna własności mechanicznych wypełnienia wydruku 3D oraz tworzenie modelu uproszczonego. XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, 2016, 2s.
 9. Bobrowski K., Wojnicz W., Lipiński K., Numerical modeling of 3D printout using line (1D) elements. XXIII International Symposium Research-Education-Technology. Stralsund, Host Hochschule Stralsund, 2017, s.15-22.