dr inż. Marcin Jewartowski

Email marjewar@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 20
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marjewar

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 124
Numer telefonu (58) 347 29 20
Email marjewar@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Doktor nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn, specjalności technologie spalania, (2009); uczestnik rocznego stażu naukowego w Royal Institute of Technology (KTH) w Sztokholmie w Szwecji (stypendium the Swedish Institute), (2002-2003); ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie termodynamiki, wymiany ciepła, nowoczesnych technologii spalania, ogrzewnictwa i energetyki cieplnej; wykonawca w 6 projektach badawczych związanych z procesami konwersji energii; ok. 50 publikacji, w tym 3 artykuły w czasopismach z listy JCR oraz 1 monografia; 80 cytowań wg Web of Science; H-index 3; 1 zgłoszenie patentowe; laureat nagrody zespołowej Rektora PG za działalność badawczo-rozwojową.

 

PhD in Technical Sciences, discipline: machinery construction and exploitation, specialty: combustion technologies, (2009); one-year fellowship at Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden (scholarship of the Swedish Institute), (2002-2003); over 15 years’ experience in the field of thermodynamics, heat transfer, modern combustion technologies, heating and thermal power engineering; contractor in 6 grants related to energy conversion technologies; about 50 publications, including 3 papers in journals from the JCR list and 1 monograph; 80 citations according to Web of Science; H-index: 3; 1 patent application; holder of team award of Rector of GUT for research and development achievements.

 

Wybrane publikacje / Selected Papers:

 1. Lille S., Blasiak W., Jewartowski M.: Experimental study of the fuel jet combustion in high temperature and low oxygen content exhaust gases. Energy, 30, 2005, s. 373-384
 2. Stasiek J., Stasiek A., Jewartowski M., Collins M.W.: Liquid crystal thermography and true-colour digital image processing. Optics & Laser Technology, Vol. 38, nr 4-6, 2006, s. 243-256
 3. Mikielewicz D., Stasiek A., Jewartowski M., Stasiek J.: Measurements of heat transfer enhanced by the use of transverse vortex generators. Applied Thermal Engineering, Vol. 49, 2012, s. 61-72
 4. Stasiek J., Jewartowski M., Stasiek A.: Termografia ciekłokrystaliczna i anemometria obrazowa w wybranych zastosowaniach technicznych. Monografia. Pruszcz Gdański, AGNI, 2016
 5. Rafidi N., Blasiak W., Jewartowski M., Szewczyk D.: Increase of the Effective Energy from the Radiant Tube equipped with Regenerative System in Comparison with Conventional Recuperative System. IFRF Electronic Combustion Journal, June 2005, article number 200503

Patenty/Patents:

 1. Wajs J., Barański J., Jewartowski M., Orłowski K., Pikała T., Dudek P., zgłoszenie patentowe P.421584: Sposób górnego odprowadzania wiórów z przestrzeni roboczej pilarki tarczowej zwłaszcza formatowej i obudowa górna układu odpylania pilarki tarczowej zwłaszcza formatowej, zgł. z dnia 12.05.2017, uprawniony z ochrony: REMA S.A.

Projekty badawcze/Research projects:

 1. Badania eksperymentalne pojedynczego płomienia w warunkach technologii wysokotemperaturowego spalania paliw gazowych. Grant MNiI – 3T10B 05728; 2005-2008, wykonawca
 2. Badanie zjawisk stacjonarnego i niestacjonarnego przejmowania ciepła przy użyciu termografii ciekłokrystalicznej i komputerowej analizy kolorowych obrazów. Grant MNiI – 3T10 B07329, 2005-2008, wykonawca
 3. Modelowanie spalania paliwa niskokalorycznego w pojedynczym płomieniu przy wysokotemperaturowym podgrzewie utleniacza. Grant MNiSzW – N512 025 31/3002; 2006-2008, wykonawca
 4. Modelowanie fizyczne i numeryczne spalania paliw gazowych wysoko- i niskokalorycznych w warunkach technologii HiTAC. Grant MNiSzW – N N512 317838, 2010-2013, wykonawca
 5. Modelowanie skuteczności efuzyjnego chłodzenia wieńca łopatkowego turbin gazowych przy różnych konfiguracjach wydmuchu i ustawienia łopatek. Grant MNiSzW – N N512 457440, 2011-2014, wykonawca
 6. Opracowanie innowacyjnych pilarek opartych na nowatorskich materiałach konstrukcyjnych i układach wewnętrznych w celu zwiększenia precyzji cięcia, stopnia automatyzacji i poziomu bezpieczeństwa użytkowania, Zadanie Badawcze Nr 1: Opracowanie założeń dotyczących usprawnienia procesu odpylania w pilarkach formatowych górnego i dolnego układu (koordynator „REMA” Spółka Akcyjna). POIR.01.01.01-00-0588/15, 2016, wykonawca