mgr Małgorzata Gackowska

Email malgacko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 86
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/malgacko

Zajmowane stanowiska

Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Miejsce pracy Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 227
Numer telefonu (58) 347 16 86