Adrian Wojnowski

Email adrian.wojnowski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 01
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/adrian.wojnowski

Zajmowane stanowiska

Starszy technik
Miejsce pracy Sekcja Informatyczna Wydz. Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 305
Numer telefonu (58) 347 19 01