dr inż. Bartosz Dawidowicz

Email bardawid@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 69
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bardawid

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 402
Numer telefonu (58) 347 20 69
Email bardawid@pg.edu.pl
Specjalista naukowo-techniczny
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 416 B
Numer telefonu (58) 347 20 69

Notka biograficzna

Dr inż. Bartosz Dawidowicz

 1. Mgr inż. - Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej: specjalizacja: Maszyny i Urządzenia Przemysłu Spożywczego (2000)
 2. Dr - Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: wymiana ciepła (2008)

Główne kierunki działalności naukowej związane z:

 • pracami badawczymi dotyczącymi wymiany ciepła, w tym wrzenia w przepływie oraz intensyfikacji wymiany ciepła,
 • zagadnienia z odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • technikami wodorowymi – ogniwa paliwowe, wykorzystanie wodoru na cele energetyczne,
 • technologiami związanymi z wykorzystaniem i przetwarzaniem odpadów / biomasy na cele energetyczne oraz urządzeniami do energetycznego przetwarzania odpadów / biomasy.

Laureat 3 nagród Rektora Politechniki Gdańskiej za działalność dydaktyczną.

 

PhD Eng. Bartosz Dawidowicz

1. MSc Eng. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology: specialization: Machines and Equipment of Food Industry (2000)

2. PhD - Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology, discipline: construction and operation of machines, specialization: heat transfer (2008)

Main areas of scientific activity related to:

 • research on heat exchange, flow boiling and intensification of heat transfer,
 • issues from renewable and unconventional sources of energy,
 • hydrogen technology - fuel cells, hydrogen use for energy purposes,
 • waste treatment technologies for energy purposes and equipment for energy processing of waste.

Laureate of 3 Rector's awards for didactic activity.

 

LIST OF MOST IMPORTANT PAPERS

 1. Dawidowicz B., Cieśliński J.T.: A correlation for flow boiling refrigerants in porous coated tube: VIII Workshop: Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems: Book of Abstracts, Wieżyca 31.05-2.06.2009.
 2. Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T., Dawidowicz B., Szymański T.: Charakterystyki ogniwa paliwowego typu PEM przy obciążeniach statycznych i dynamicznych: Systemy, technologie i urządzenia energetyczne: praca zbiorowa pod redakcją Jana Talera. T. I. - Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010.
 3. Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T., Dawidowicz B., Smoleń S.: Dynamic response of the PEM fuel cell to variable load conditions: Proceedings of 1st Polish-Icelandic Conference on Renewable Energy, Warsaw, 21-22 June, 2010, pp. 55-66.
 4. Dawidowicz B., Cieśliński J.T.: Heat transfer and pressure drop during flow boiling of pure refrigerants and refrigerant/oil mixtures in tube with porous coating, International Journal of Heat and Mass Transfer. - Vol. 55, iss. 9-10, pp. 2549-2558, 2012.
 5. Dawidowicz B., Cieśliński J.T.: Przejmowanie ciepła i opory przepływu przy wrzeniu w przepływie R22, R134a i R407C oraz ich mieszanin z olejem wewnątrz rurek z powłoką porowatą. Część 1, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. - 2011, nr 4, s. 168-177, 2011.
 6. Dawidowicz B., Cieśliński J.T.: Przejmowanie ciepła i opory przepływu przy wrzeniu w przepływie R22, R134a i R407C oraz ich mieszanin z olejem wewnątrz rurek z powłoką porowatą. Część 2, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. - 2011, nr 5, s. 228-235, 2011.
 7. Cieśliński J.T., Dawidowicz B., Smoleń S., Stańkowski K.: Influence of air excess ratio on PEM fuel cell performance: XX Internationale Tagung Forschung-Praxis-Didaktik in modernen Maschinenbau, Stralsund, 21-24.09.2011.
 8. Dawidowicz B., Cieśliński J.T.: Influence of stack temperature on PEM fuel cell performance, 3rd International Conference, Low Temperature and Waste Heat Use in Energy Supply Systems Theory and Practice : proceedings, Bremen 25th-26th October 2012.
 9. Cieśliński J.T., Dawidowicz B., Kaczmarczyk T.: Experimental investigation of the PEM fuel cells performance for automotive and stationary applications: XXI International Symposium, Research-Education-Technology, Gdansk, May 23th – 24th, 2013.
 10. Cieśliński J.T., Dawidowicz B., Popakuj A.: Performance of the flat plate solar collector operated with water-Al2O3 nanofluid, XXII International Symposium : Research- Education- Technology ; 4th International conference : Low Temperature and Waste Heat Use in communal and Industrial Energy Supply Systems 2015.
 11. Cieśliński J.T., Dawidowicz B., Krzyżak J.: Performance of the PV/T solar collector operated with water-Al2O3 nanofluid, Polska Energetyka Słoneczna, 2016.
 12. Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.Z., Dawidowicz B.: Performance of the PEM fuel cell module. Part 2. Effect of excess ratio and stack temperaturę, Journal of Power Technologies, pp. 246 – 251, 2017,
 13. Rurki intensyfikujące przejmowanie ciepła przy wrzeniu. Zgłoszenie patentowe
  nr P-382734 z dnia 27.07.2007 r. Autorzy: J.T. Cieśliński, W. Targański, B. Dawidowicz.