dr inż. Tomasz Muszyński

Email tomasz.muszynski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 57
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tomasz.muszynski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 123
Numer telefonu (58) 347 24 57
Email tomasz.muszynski@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Uczcie się :)

Notka biograficzna

Tematyka badań naukowych lub prac rozwojowych:

Wymienniki ciepła są urządzeniami stosowanymi do przenoszenia ciepła pomiędzy dwoma płynami. Są one wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w HVAC, ciepłownictwie, energetyce i inżynierii procesowej oraz w wielu innych. Ze względu na powszechne stosowanie i znaczenie wymienników ciepła, poprawa ich wydajności była celem znacznych wysiłków badawczych w ostatnich latach. Podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania to efektywność wymiany ciepła oraz kompaktowe rozmiary wymienników, istotne zarówno z punktu widzenia zużycia energii oraz wpływu na środowisko i gospodarkę. Prowadzone prace badawcze skupiają się na wykorzystaniu nowoczesnych metod intensyfikacji wymiany ciepła w obszarze kompaktowych aparatów cieplnych:

 • technologii mikrostrugowej
 • wdmuchu gazów inertnych,
 • przegród i turbulizatorów przepływu
 • zmienności profilu kształtu kanału przepływowego – wykorzystanie siły odśrodkowej
 • rozwinięcie powierzchni wymiany ciepła poprzez ożebrowanie, nagniatanie itp.
 • wykorzystanie nanopowłok o właściwościach hydrofobowych i hydrofilowych

R&D topic:

Heat exchangers play an important role in almost every engineering system. Their primary purpose is heat transfer between two working fluids such as air, refrigerants, water, glycols, etc.. For example, air-to-refrigerant exchangers are used in refrigeration and air conditioning, automotive, and heat pump industry. One of the most important design challenges for this type of devices is an improvement of their efficiency, especially the heat transfer rate. The research focuses on the use of modern methods of heat transfer enhancement in the area of compact heat exchangers:

 • Microjet  technology 
 • Blowing of inert gases
 • baffles and flow turbulators
 • variation of the shape of the flow channel
 • use of centrifugal force
 • expansion of the heat transfer surface
 • use of nanopowders with hydrophobic and hydrophilic properties

Lista ważniejszych publikacji/ Most important publications:

Muszynski T., Andrzejczyk R.
Applicability of arrays of microjet heat transfer correlations to design compact heat exchangers
Applied Thermal Engineering, 100 , pp. 105-113.
 
Muszynski T., Mikielewicz D.
Comparison of heat transfer characteristics in surface cooling with boiling microjets of water, ethanol and HFE7100
Applied Thermal Engineering, 93 , pp. 1403-1409
 
Muszynski T.
Design and experimental investigations of a cylindrical microjet heat exchanger for waste heat recovery systems
Applied Thermal Engineering ,115, pp. 782-792
 
Muszynski T., Andrzejczyk R.
Heat transfer characteristics of hybrid microjet - Microchannel cooling module
Applied Thermal Engineering, 93 , pp. 1360-1366.
 
Muszynski, T., Mikielewicz, D.
Structural optimization of microjet array cooling system
Applied Thermal Engineering, 123, pp. 103-110
 
Andrzejczyk, R., Muszynski, T.
Thermodynamic and geometrical characteristics of mixed convection heat transfer in the shell and coil tube heat exchanger with baffles
Applied Thermal Engineering, 121, pp. 115-125
 
Andrzejczyk R., Muszynski T., Dorao C.A.
Experimental investigations on adiabatic frictional pressure drops of R134a during flow in 5 mm diameter channel
Experimental Thermal and Fluid Science, 83 , pp. 78-87.
 
Muszynski, T., Andrzejczyk, R., Dorao, C.A.
Detailed experimental investigations on frictional pressure drop of R134a during flow boiling in 5mm diameter channel: The influence of acceleration pressure drop component 
International Journal of Refrigeration, 82, pp. 163-173