dr hab. inż. Krzysztof Tesch

Email krzyte@pg.gda.pl
Numer telefonu (58) 348 63 60
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krzyte
http://www.pg.gda.pl/~krzyte/

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 116
Numer telefonu (58) 348 63 60
Email krzyte@pg.gda.pl

Notka biograficzna

dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. nadzw. PG


Działalność naukowa:
Mechanika płynów
Bioprzepływy
Optymalizacja
CFD
Metody numeryczne

 


Krzysztof Tesch, Assoc. Prof., DSc, PhD, PhD, MSc


Research area/interest:
Fluid Mechanics
Bioflows
Optimisation
CFD
Numerical Methods


Books:
K. Tesch „Fluid Mechanics”, 3rd Edition, GUT Press, 2008, 2013, 2014 (in Polish)      

K. Tesch, Continuous Optimisation Algorithms,GUT Press, 2016, ISBN 978-83-7348-681-2

K. Tesch, M. Banaszek, Laboratorium mechaniki płynów, Wydaw. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk, 2016, ISBN 978-83-60584-66-8

K. Tesch, Wybrane zagadnienia modelowania przepływów krwi…, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2012, ISBN 978-83-7348-405-4


Selected papers:
K. Tesch, K. Kaczorowska, „Arterial cannula shape optimization by means of the rotational
firefly algorithm”, Engineering Optimization,  Vol. 48, No. 3, pp 497-518, 2016

T.A. Stolarski, R. Gawarkiewicz, K. Tesch, Acoustic journal bearing – Performance under various load and speed conditions, Tribology International, Vol. 102, pp 297–304, 2016

K. Tesch, K. Kludzinska, P. Doerffer, „Investigation of the Aerodynamics of an Innovative
Vertical-Axis Wind Turbine”, Flow, Turbulence and Combustion, Vol. 95, No. 4, pp 739-754, 2015

T. A. Stolarski, R. Gawarkiewicz, K. Tesch „Acoustic journal bearing-A search for adequate configuration”, Tribology International, Vol. 92, pp 387-394, 2015

P. Flaszyński, J. A. Szantyr, K. Tesch, Numerical Prediction of Steady and Unsteady Tip Vortex Cavitation on Hydrofoils, Polish Maritime Research, Vol. 19, No. 3, pp 3–15, 2012

K. Tesch, M.W. Collins, T.G. Karayiannis, M.A. Atherton, and P. Edwards, „Modelling of
Two component Turbulent Mass and Heat Transfer in Air-fed Pressurised Suits”, Flow,
Turbulence and Combustion, Vol. 87, No. 1, pp 55-77, 2011

J. Szantyr, P. Flaszyński, K. Tesch, W. Suchecki, S. Alabrudziński, An Experimental and Numerical Study of Tip Vortex Cavitation, Polish Maritime Research, Vol. 18, No. 4, pp 14–22, 2011

K. Tesch, T.G. Karayiannis, M.W. Collins, M.A. Atherton, and P. Edwards, Heat and mass transfer in air-fed pressurised suits, Applied Thermal Engineering, Vol. 29, No. 7, pp 1375–1382, 2009

K. Tesch, M.A. Atherton, T.G. Karayiannis, M.W. Collins, and P. Edwards, Determining Heat Transfer Coefficients Using Evolutionary Alogrithms, Engineering Optimization, Vol. 41, No. 9, pp 855–870, 2009

P. Edwards, K. Tesch, T.G. Karayiannis, M.W. Collins, M.A. Atherton, P. Young, M. Large, and A. Brade, Design Optimisation of Air-fed Full Pressurised Suits, Fusion Engineering and Design, Vol. 84, No. 2–6, pp 716–721, 2009

M.A. Atherton, K. Tesch, and M.W. Collins, Effects of Stents Under Asymmetric Inflow Conditions, Biorheology, Vol. 39, No. 3–4, pp 501–506, 2002